SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Enhet

Andra Moseboken 15 ger oss möjligheten att se hur vägen till enhet ofta går genom gemensamma erfarenheter av lidande. Israeliternas befrielse från slaveriet är den grundläggande händelse som konstituerar detta folk. 

 

För kristna når denna befrielseprocess sin höjdpunkt i inkarnationen och påskmysteriet. Även om frihet och frälsning är ett initiativ från Gud, tar Gud människor i sin tjänst för att förverkliga sin plan och sitt mål för att befria sitt folk. Genom dopet får kristna människor del av Guds försoningsgärning. Men vår egen splittring hämmar vårt vittnesbörd och vårt uppdrag i en värld som är beroende av Guds helande.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.