SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Jänneväli 18.–25. tammikuuta  

Rukousviikon ensimmäistä päivää, 18. tammikuuta, vietettiin katolisessa kirkossa ennen vuotta 1960 tapahtunutta liturgisen kalenterin muutosta apostoli Pietarin muistopäivänä. Viimeinen eli kahdeksas päivä on apostoli Paavalin kääntymyksen muistopäivä.

 

Paavi Johannes XXIII palautti 1960 apostoli Pietarin piispanistuimen juhlan alkuperäiselle paikalleen helmikuun 22. päivään. Niinpä Kristittyjen ykseyden rukousviikon ensimmäisellä päivällä ei enää meidän aikanamme ole samaa muistopäivän merkitystä kuin ru­kousviikkoperinteen alkutaipaleella.

 

Rukousviikon päätöspäivä on edelleenkin katolisessa liturgisessa kalenterissa Pyhän apostoli Paavalin kääntymyksen muistopäivä. Meillä yleisesti käytössä olevan nimipäiväkalenterin nimistö pohjautuu edelleen perinteiseen lännen kirkon nimikalenteriin ja 25. tammikuuta on nimipäivä Paavolla ja Paulilla. Suomenruotsalaisessa kalenterissa on päivän kohdalla nimi Paul ja saamelaisessa Bávval, Bávlos ja Bávva.

 

Suomen ortodoksisen kirkon nimipäiväkalenteri rakentuu henkilömuistojen pohjalle ja sama nimi voi tulla vuoden mittaan useamman kerran esille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ortodoksi viettäisi nimipäiväänsä useita kertoja vuodessa. Nimipäivää vietetään ainoastaan sen pyhän muistopäivänä, jonka mukaan nimi on annettu. Vuoden jokainen päivä on omistettu jonkun pyhän henkilön muistolle.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.