SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukousviikko 2015: Jeesus sanoi hänelle: "Anna minun juoda astiastasi”

Water from spring, Ronald Schuster, freeimages.com

Saman veden äärellä vietämme ekumeenista rukousviikkoa vuoden 2015 tammikuussa. Brasilialainen ekumeeninen työryhmä on valinnut rukousviikon teemaksi evankeliumin kohdan: Jeesus sanoi: Anna minun juoda astiastasi (Joh.4:7). Teema kumpuaa Johanneksen evankeliumin neljännen luvun kertomuksesta Kristuksen ja samarialaisen naisen kohtaamisesta Sykarin kaivolla. (Joh.4:5–42). 

 

Kohtaaminen kaivolla on kertomus Jumalan läsnäolosta ja ilmoituksesta, joka sovittaa ihmisiä erottavat kuilut. Evankeliumi tulee esiin veden äärellä, kun Jeesus ylittää rituaalisen epäpuhtauden rajan ja pyytää vettä vierasheimoisen ja vääräuskoisen naisen astiasta. Nainen tajuaa tilanteen vallankumouksellisuuden ja pyytää Jeesukselta elämän vettä (Joh.4:7–15). Tämä antaa paljon pohdittavaa ekumeenisesta näkökulmasta. Se muistuttaa meitä yhteisestä lähteestä: Kristus antaa elämän vettä, joka uudistaa meidät. Toiseksi se muistuttaa vieraanvaraisuuden ja tasaveroisen kohtaamisen voimasta, jonka kautta Jeesus sanoo: Minä se olen (Joh 4:25–26).

 

Rukousviikkoa ja sen aineistoa valmistellut työryhmä on kiinnittänyt huomiota siihen vääristyneisyyden tilaan, jossa jotkin kristilliset ryhmät ovat omaksuneet kilpailuasenteen toisiaan vastaan. Ekumeeninen rukousviikko kutsuu kristittyjä toisenlaiseen liikkeeseen, joka saa voimansa keskinäisetä kunnioituksesta, vieraanvaraisuudesta ja sovinnosta.

 

Ekumeenista rukousviikkoa vietetään vuosittain kaikkialla maailmassa 18.–25. tammikuuta. Rukousjakso on kahdeksan päivän mittainen ja sitä kutsutaan myös rukousoktaaviksi. Kristittyjen ykseyden rukousviikkoa varten tuotettu aineisto yhdistää eri puolilla maailmaa elävät kristityt samojen Raamatun tekstien ympärille, kuuntelemaan niitä ja pohtimaan yhteistä teemaa. Rukoillessamme ykseyden puolesta liitymme rukoilevien kristittyjen yhteyteen kaikkialla maailmassa.  

 

Kristillisten kirkkojen hajaannus jatkuu yhä, eikä sovinto tai rauha leimaa erilaisten kristittyjen elämää kaikissa maissa tai olosuhteissa. Näemme kuitenkin myös monia rohkaisevia merkkejä, jotka ovat lupauksia ykseydestä ja kertovat kaipuusta siihen. Rukouksemme ykseyden puolesta saa leimansa toivosta ja ilosta niiden kaikkein olennaisimpien asioiden takia, jotka tekevät meistä veljiä ja sisaria Kristuksessa.

 

Rukouksessa katseemme kääntyvät näkemään sen maailman todellisuuden, jossa elämme ja ne ihmiset, jotka elävät lähisuhdeväkivallan, köyhyyden, yhteiskunnallisen vääryyden ja riiston, vainojen, luonnonmullistusten, miehitysvallan ja sodan ahdistamina. Katseemme kääntyvät Raamatun ilmoittaman Jumalan puoleen, joka on rauhan, sovituksen ja anteeksiantamuksen Jumala. Ekumeenisella rukousviikolla rukoilemme rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta ja omalta osaltamme liitymme Kristuksen tahtoon että he kaikki olisivat yhtä (Joh.17:21).

 

***

Ekumeenisen rukousviikon 2015 kansainvälisen aineiston valmistelu on tapahtunut Brasiliassa. Valmistelutyöryhmään ovat kuuluneet edustajat Brasilian kansallisesta kirkkojen neuvostosta (), Latinalaisen Amerikan kirkkojen neuvoston Brasilian yksiköstä

(), Raamattuopetuksen ekumeenisesta keskuksesta () ja Ekumeenisen koulutuksen keskuksesta (Centro Ecumênico para Aconselhamento e Formação).

 

Suomennos englannista: Mika K T Pajunen

Toimituskunta: Heikki Huttunen, Veijo Koivula ja Sirpa-Maija Vuorinen

 

Ekumeenisen rukousviikon 2015 aineistoa.Material för ekumeniska böneveckan 2015
Matka, polttava aurinko, väsymys, jano… “Anna minun juoda.” Tätä kaikki ihmiset tarvitsevat. Jumala joka tulee Kristuksessa ihmiseksi (Joh. 1:14) ja tyhjentää itsensä jakaakseen meidän ihmisyyt...
Jeesus sai tietää fariseusten kuulleen, että hän kokosi ympärilleen enemmän opetuslapsia ja kastoi useampia kuin Johannes – tosin hän ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa. Silloin hän lähti J...
Brasiliaa voidaan pitää hyvin uskonnollisena maana. Se on perinteisesti
tunnettu maana, jossa tietty ”sydämellisyys” leimaa eri sosiaaliluokkien ja etnisten
ryhmien välisiä suhteita. Brasilia el...
CEBI:n omaksumaa menetelmää, jota käytetään laajalti eri puolilla Latinalaista Amerikkaa, kutsutaan Raamatun kontekstuaaliseksi lukemiseksi. Tämä on sekä akateeminen että kansan tapa lukea Raamatun...
Tarjoamme tuleville kahdeksalle päivälle matkaa, joka alkaa julistuksesta
ja johtaa tuomitsemiseen, luopumiseen ja todistamiseen. Viikko alkaa
julistamalla Jumalaa, joka on luonut meidät omaksi...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.