SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Brasilian kirkollinen ja uskonnollinen konteksti

Brasiliaa voidaan pitää hyvin uskonnollisena maana. Se on perinteisesti tunnettu maana, jossa tietty ”sydämellisyys” leimaa eri sosiaaliluokkien ja etnisten ryhmien välisiä suhteita. Brasilia elää kuitenkin nyt aikaa, jolloin suvaitsemattomuus kasvaa, mikä tulee esiin korkeina väkivaltalukuina erityisesti vähemmistöjä ja haavoittuvia kuten mustia, nuoria, homoseksuaaleja, afro-brasilialaisten uskontojen harjoittajia, naisia ja alkuperäiskansojen jäseniä kohtaan.

 

Tämä suvaitsemattomuus pysyi pitkään piilossa, mutta tuli entistä avoimemmaksi ja paljasti toisenlaisen Brasilian, kun maan suojeluspyhimyksen Aparecidan Neitsyen juhlapäivänä 12. lokakuuta 1995 eräs uushelluntailaisen kirkon piispa potkaisi Aparecidan Neitsyen patsasta kansallisessa televisiolähetyksessä. Tätä on seurannut yhä uusia kristillispohjaisia uskonnollisen suvaitsemattomuuden tapauksia. Samanlaisia kristillisen suvaitsemattomuuden ilmauksia on kohdistettu myös muita uskontoja ja erityisesti afro-brasilialaisia ja alkuperäiskansojen uskontoja kohtaan.

 

Tällainen toiminta perustuu uskonnollisen kilpailun logiikalle. Brasiliassa jotkin kristilliset ryhmät ovat kasvavassa määrin omaksuneet kilpailuasenteen toisiaan kohtaan: kilpailu asemasta joukkoviestimissä, uusista jäsenistä sekä suurten tilaisuuksien julkisesta rahoituksesta. Paavi Franciscus viittaa juuri tähän ilmiöön kirjoittaessaan: "Hengellinen maailmallisuus johtaa jotkut kristityt sotaan muiden kristittyjen kanssa, jotka haittaavat heidän pyrkimystään valtaan, arvovaltaan, mielihyvään tai taloudelliseen turvallisuuteen.""Hengellinen maailmallisuus johtaa jotkut kristityt sotaan muiden kristittyjen kanssa, jotka haittaavat heidän pyrkimystään valtaan, arvovaltaan, mielihyvään tai taloudelliseen turvallisuuteen." "Hengellinen maailmallisuus johtaa jotkut kristityt sotaan muiden kristittyjen kanssa, jotka haittaavat heidän pyrkimystään valtaan, arvovaltaan, mielihyvään tai taloudelliseen turvallisuuteen." (Evangelii Gaudium – Evankeliumin ilo #98)

 

Uskonnollisen kilpailun asetelma on vaikuttanut perinteisiin kristillisiin tunnustuskuntiin, joiden jäsenmäärä on vähentynyt tai vakiintunut aloilleen. Se on vahvistanut näkemystä, jonka mukaan juuri voimakkailla ja dynaamisilla kirkoilla on paljon jäseniä. Tämän seurauksena perinteisten kirkkojen keskuudessa on huomattavia osia, jotka vetäytyvät kristillisen Kirkon näkyvän ykseyden tavoittelusta.

 

Tämä talousvetoinen kristillisyys sijoittaa puoluepolitiikkaan ja joissakin tapauksissa synnyttää omia poliittisia puolueita. Se liittoutuu tiettyjen intressiryhmien kuten suurmaanomistajien, maatalousyritysten ja rahoitusmarkkinoiden kanssa. Jotkut tarkkailijat puhuvat jopa poliittisen elämän tunnustuskuntaistumisesta, joka vaarantaa valtion ja uskonnon eron. Näin ekumeeninen logiikka, joka perustuu erottavien jakolinjojen purkamiselle, korvautuu ”korporatiivisella” logiikalla ja tunnustuskuntaisten etujen suojelemisella.

 

Vaikka vuoden 2010 virallinen väestönlaskenta osoittaa, että 86,8 % brasilialaisista identifioi itsensä kristityiksi, osoittavat väkivaltatilastot korkeita lukemia. Korkea kristinuskoon kuulumisaste ei siten näytä siirtyvän väkivallattomiin asenteisiin ja ihmisarvon kunnioittamiseen. Tämä väittämä voidaan osoittaa seuraavilla tilastotiedoilla:

 

Naisiin kohdistuva väkivalta: vuosien 2000 ja 2010 välillä Brasiliassa murhattiin 43 700 naista. Neljäkymmentäyksi prosenttia väkivallasta kärsivistä naisista kohtaa sitä omassa kodissaan.

 

Alkuperäiskansoihin kohdistuva väkivalta: alkuperäiskansojen jäseniin kohdistuva väkivalta liittyy usein vesivoiman kehittämiseen ja teollisen maataloustuotannon laajentamiseen. Nämä kaksi hanketta ilmaisevat maassa vallalla olevaa kehittämismallia. Ne ovat pitkälti syinä alkuperäiskansojen alueiden hitaaseen rajaamisen ja tunnustamiseen. Brasilian roomalaiskatolisen piispainkokouksen maakomissio (Comissão Pastoral da Terra, CPT) mainitsee vuoden 2011 raportissaan ”Brasilian alkuperäiskansoihin kohdistuva väkivalta” 450 Brasilian alkuperäiskansojen alueilla käynnissä olevaa kehityshanketta. Nämä hankkeet toteutuvat ilman Kansainvälisen työjärjestön (ILO) konventiossa 169 visioimaa asianmukaista konsultointia alkuperäiskansojen kanssa. CPT:n raportti tuomitsee vuosien 2003 ja 2011 välillä tapahtuneiden 500 alkuperäiskansojen jäsenten murhat, joista 62,7 % tapahtui Mato Grosso do Sulin osavaltiossa. Joka vuosi murhataan keskimäärin 55,8 alkuperäiskansoihin kuuluvaa ihmistä.   

 

Eri tavoin ilmenevä suvaitsemattomuus tulisi kohdata myönteisin keinoin: oikeutettua erilaisuutta kunnioittaen ja vuoropuhelua edistäen. Se on evankeliumin mukainen tie pysyvään rauhaan ja sovintoon.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.