SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Hermeneuttinen valinta

 

CEBI:n omaksumaa menetelmää, jota käytetään laajalti eri puolilla Latinalaista Amerikkaa, kutsutaan Raamatun kontekstuaaliseksi lukemiseksi. Tämä on sekä akateeminen että kansan tapa lukea Raamatun tekstejä.

 

Tätä menetelmää käytettäessä arkielämä on kaiken raamatullisen teologian ja tulkinnan lähtökohtana. Sovellamme Jeesuksen lähestymistapaa Emmauksen tiellä (vrt. Luuk. 24:13–24): Mitä tapahtuu? Mistä puhutte? Siirrymme kontekstista Raamatun tekstiin. Tämän metodin matkassa Raamattu on lamppu askeleillemme ja valo matkallemme (Ps. 119:105). Otamme Raamatun lyhdyksi valaisemaan elämämme matkaa. Raamatun teksti opettaa meitä ja muuttaa meidät niin, että voimme todistaa Jumalan tahdosta siinä kontekstissa, jossa elämme.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.