SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kahdeksan päivän matka

Tarjoamme tuleville kahdeksalle päivälle matkaa, joka alkaa julistuksesta ja johtaa tuomitsemiseen, luopumiseen ja todistamiseen. Viikko alkaa julistamalla Jumalaa, joka on luonut meidät omaksi kuvakseen, Kolmiyhteisen Jumalan kuvaksi, ykseydeksi erilaisuudessa.

 

Erilaisuus on osa Jumalan suunnitelmaa. Seuraavaksi tuomitaan jotkin epäoikeudenmukaiseen erotteluun johtavat synnin leimaamat tilanteet. Kolmanneksi luopuminen poissulkevista synnillisistä asenteista merkitsee askelta kohti Jumalan valtakunnan ykseyttä. Lopulta todistamme armollisesta Jumalasta, joka on aina valmis ottamaan meidät luokseen epätäydellisyydestämme huolimatta ja jonka Pyhä Henki pakottaa meidät sovintoon ja ykseyteen. Näin koemme helluntain, ne monet Hengen lahjat, jotka johtavat Jumalan valtakunnan toteutumiseen. 


On kuljettava Samarian kautta (Joh. 4:4)
Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle (Joh. 4:6) 
”Ei minulla ole miestä" (Joh. 4:17)
Nainen jätti vesiruukkunsa siihen (Joh. 4:28)
Eihän sinulla ole edes ole astiaa, ja kaivo on syvä. (Joh. 4:11)
"Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä." (Joh. 4:14)
"Anna minun juoda" (Joh. 4:7)
Monet uskoivat kuultuaan naisen todistava (Joh. 4:39)

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.