SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukousviikko 2016: Kutsuttu julistamaan Jumalan suuria tekoja

Latvian vanhin kastemalja periytyy Latvian suuren evankelistan Pyhän Meinhardin ajoilta. Se on nykyään Riian luterilaisessa tuomiokirkossa.

Vuoden 2016 ekumeenisen rukousviikon aineiston on valmistellut Latvian kristillisten kirkkojen työryhmä. Kristillinen kirkko on toiminut Latviassa suunnilleen yhtä pitkään kuin Suomessa. Arkeologisen tutkimuksen perusteella kristinuskon arvellaan saapuneen Itä-Latviaan 900-luvulla bysanttilaisten lähetystyöntekijöiden mukana. Kristillisyys vakiintui seudulle myöhemmin, erityisesti piispa Meinhard Liiviläisen (n. 1130–1196) aikana. Hän rakennutti kirkon Ikšķileen ja toi kiinnitti alueen väestöä kristinuskon perusteisiin.

 

Latvia on historiansa aikana toiminut monien kansallisten ja tunnustuksellisten ryhmittymien poliittisena ja uskonnollisena taistelukenttänä. Poliittisen vallan muuttumista on usein seurannut muutos myös kansan uskonnollisessa tunnustuksessa. Nykyisin Latvia on ikään kuin risteyspaikka, jossa roomalaiskatoliset, protestanttiset ja ortodoksiset alueet kohtaavat. Tämän vuoksi se tarjoaa kodin useille kristillisille traditioille, eikä yksikään niistä ole määräävässä asemassa.

 

Latvialainen työryhmä on valinnut rukousviikon teeman ensimmäisestä Pietarin kirjeestä. Pietari kutsuu kristittyjä Jumalan omaksi kansaksi, valituksi suvuksi, pyhäksi heimoksi ja kuninkaalliseksi papistoksi. Pyhässä kasteessa olemme syntyneet uudestaan vedestä ja Pyhästä Hengestä. Kasteessa olemme kuolleet synnille noustaksemme Kristuksen kanssa uuteen elämään. Uusi identiteettimme Kristuksessa on lahja, mutta samalla se on myös tehtävä kamppailla hajaannusta, itseriittoisuutta ja kaikkea syntiä vastaan.

 

Kristittyjen ykseyden perustuksena on Jumalan sana. Raamatun pyhissä kirjoituksissa kohtaamme Jumalan ja hänen pelastavat tekonsa historiassa. Kun luemme Raamattua rukoillen, opimme tunnistamaan Jumalan suuret teot myös tässä ajassa ja omassa elämässämme. Ekumeenisella rukousviikolla meitä muistutetaan, että Jumalan suuria tekoja ei ole tarkoitettu yksityisomaisuudeksi.  

 

Tasavallan presidentin allekirjoittamassa rukouspäiväjulistuksessa todetaan, että Raamatun mukaan Jumala kutsuu ihmisiä pimeydestä valoon, toivoon ja uudistumiseen. Ihminen saa kutsun julistaa Jumalan suuria tekoja ja liittyä niihin omassa elämäntavassaan. Jumalan teot, jotka tulevat ilmi Kristuksen ristissä ja ylösnousemuksessa, vapauttavat ihmisen toimimaan totuuden ja oikeuden puolesta.  

 

Meitä kutsutaan julistamaan Jumalan suuria tekoja. Ekumeenisen rukousviikon aineisto avaa meidän eteemme tänä vuonna erityisesti Latvian kristittyjen todellisuutta. Rukousviikko antaa meille tehtävän rukoilla kristittyjen ykseyden puolesta niin omalla kotiseudullamme, kotimaassamme kuin kaikkialla maailmassa. Kristuksella on vain yksi ruumis.

  

Tätä aineistoa on tarkoitettu käytettäväksi sekä ekumeenisissa tilaisuuksissa että seurakuntien omassakin työssä. Materiaali on hyvin käyttökelpoista myös koulujen uskonnonopetuksessa ja kansainvälisyyskasvatuksessa.

 

Tänäkin vuonna meitä kaikkia kutsutaan tammikuisella rukousviikolla etsimään ja rakentamaan yhteyttä ja ykseyttä, elämään todeksi yhteistä uskoa, rukousta ja Jumalan suuria tekoja sekä kantamaan toisiamme ja maailman hätää rukouksessa Jumalan eteen.

 

Tervetuloa rukoilemaan yhdessä!


Aineiston suomennos englannista: Mika K T Pajunen

Toimituskunta: Heikki Huttunen, Veijo Koivula ja Sirpa-Maija Vuorinen


Rukousviikon aineisto 2016


Mutta te olette valittu suku,
kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan
hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen
valoonsa. Enne...
Latvian vanhin kastemalja
periytyy Latvian suuren evankelistan Pyhän Meinhardin ajoilta. Alun perin se
sijaitsi hänen tuomiokirkossaan Ikšķilessa. Nykyään se on maan pääkaupungissa,
Riia...
Pyhä Pietari sanoo varhaiselle
kirkolle, etteivät he merkitystä etsiessään olleet oma kansansa ennen evankeliumin
kohtaamista. Mutta kuultuaan kutsun tulla Jumalan valituksi suvuksi ja
otettu...
Kaste avaa eteemme uuden
jännittävän uskon vaelluksen ja liittää jokaisen uuden kristityn Jumalan kansaan
läpi aikojen. Jumalan sana – Pyhät kirjoitukset joiden kanssa kaikkien
perinteiden kr...
Jumalan valinta ei ole
etuoikeutemme. Hän on pyhittänyt meidät, muttei siten, että kristityt olisivat
muita parempia. Hän on valinnut meidät täyttämään jonkin tarkoituksen. Olemme
pyhiä vain...
Ekumeenisissa rukoushetkissä voidaan käyttää symboleita, kuten Raamattua, sytytettyä kynttilää ja suolaa
ilmaisemaan visuaalisesti niitä suuria tekoja, joita olemme kastettuina
kristittyinä kuts...
Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko on kahdeksan päivän mittainen. Se alkaa 18. tammikuuta ja rukousoktaavin viimeinen päivä on 25. tammikuuta, joka on apostoli Paavalin kääntymyksen muisto...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.