SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kutsu olla Jumalan kansa

Pyhä Pietari sanoo varhaiselle kirkolle, etteivät he merkitystä etsiessään olleet oma kansansa ennen evankeliumin kohtaamista. Mutta kuultuaan kutsun tulla Jumalan valituksi suvuksi ja otettuaan vastaan Jumalan pelastuksen voiman Jeesuksessa Kristuksessa heistä tuli Jumalan kansa.

 

Tämä todellisuus on ilmaistu kaikille kristityille yhteisessä kasteessa, jossa synnymme uudestaan vedestä ja Pyhästä Hengestä (vrt. Joh. 3:5). Kasteessa me kuolemme synnille noustaksemme Kristuksen kanssa uuteen elämään Jumalan armossa. Kamppailemme päivittäin pysyäksemme tietoisina uudesta identiteetistämme Kristuksessa.

 

 

Miten ymmärrämme yhteisen kutsumme olla "Jumalan kansa"?

Kuinka ilmaisemme kasteessa saadun identiteettimme olla "kuninkaallinen papisto"?Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.