SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Raamatullisten symbolien käyttö

Ekumeenisissa rukoushetkissä voidaan käyttää symboleita, kuten Raamattua, sytytettyä kynttilää ja suolaa ilmaisemaan visuaalisesti niitä suuria tekoja, joita olemme kastettuina kristittyinä kutsutut maailmalle julistamaan. Sekä suola että valo ovat Jeesuksen vuorisaarnassa käyttämiä evankeliumin kuvia (vrt. Matt. 5:13–16). 

 

Ne kuvaavat kristillistä identiteettiämme: Te olette suola... Te olette valo... . Ja ne kuvaavat lähetystehtäväämme maan suolana... ja maailman valona...

 

Suola ja valo kuvaavat sitä, mitä meidän tulee kristittyinä antaa oman aikamme miehille ja naisille: otamme vastaan Jumalalta sanan, joka antaa maun muutoin ehkä niin kovin mauttomalta ja tyhjältä tuntuvalle elämälle; ja otamme vastaan armollisen sanan, joka johtaa ja auttaa ihmisiä näkemään ja ymmärtämään itsensä ja heidän maailmansa.

 

Latvian eri ekumeenisten hankkeiden edustajia pyydettiin pohtimaan valittua teemaa ja sitä, mitä he työssään olivat kokeneet. Heidän pohdintansa muodostavat perustan sille aineistolle, jota tarjoamme oktaavin kahdeksalle päivälle.



Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.