SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

RAAMATUN TUTKISKELU JA RUKOUKSET KAHDEKSALLE PÄIVÄLLE

Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko on kahdeksan päivän mittainen. Se alkaa 18. tammikuuta ja rukousoktaavin viimeinen päivä on 25. tammikuuta, joka on apostoli Paavalin kääntymyksen muistopäivä. Tarjoamme rukousviikon jokaiselle päivälle raamatuntekstit, kommentaarin ja kysymyksiä yhteiseen pohdintaan.
Hes. 37:12–14 Minä aukaisen
teidän hautanne, päästän teidät, oman kansani, haudoistanne.
Jes. 61:1–4 Herran henki on minun
ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan
köyhille hyvän sanoman.
Jer. 31:10–13 He tulevat ja
riemuitsevat Siionin kukkulalla
1. Moos. 17:1–8 Sinun nimesi
olkoon Abraham, koska minä teen sinusta 
kansojen paljouden isän.
Jes. 56:6–8 Ja minun temppelistäni tulee huone, jossa kaikki kansat saavat rukoilla.

1. Moos. 37:5–8 Kuulkaapa, millaista unta minä näin!
Jes. 62: 6–7 Sinun muureillesi,
Jerusalem, minä olen asettanut vartijoita. Hetkeksikään he eivät saa herpaantua,
eivät päivällä eivätkä yöllä.
Jes. 52:7–9 Kuinka ihanat ovat
vuorilla ilosanoman tuojan askelet! Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren
ilosanoman.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.