SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vastaus ja julistus

Jumalan valinta ei ole etuoikeutemme. Hän on pyhittänyt meidät, muttei siten, että kristityt olisivat muita parempia. Hän on valinnut meidät täyttämään jonkin tarkoituksen. Olemme pyhiä vain siinä määrin kuin olemme sitoutuneet Jumalan palvelukseen, jonka tehtävänä on aina tuoda hänen rakkautensa kaikille ihmisille. Pappiskansaan kuuluminen merkitsee maailman palvelemista. Kristityt elävät todeksi tätä kastekutsuaan ja todistavat Jumalan suurista teoista monin tavoin.

 

Haavojen hoitaminen: Sodat, konfliktit ja väkivallan eri muodot ovat haavoittaneet latvialaisten ja monien muiden kansojen tunne-elämää ja ihmissuhteita. Jumalan armo auttaa meitä pyytämään anteeksi sitä, mikä estää sovinnon ja parantumisen, sekä vastaanottamaan armon ja kasvamaan pyhyydessä.

 

 

Totuuden ja ykseyden etsintä: tietoisuus yhteisestä identiteetistämme Kristuksessa kutsuu meitä tekemään työtä, jotta voisimme vastata kysymyksiin, jotka edelleen erottavat meitä kristittyinä. Me olemme Emmauksen tietä kulkevien opetuslasten tavoin kutsutut jakamaan kokemuksiamme ja huomaamaan, että Jeesus Kristus on yhteisellä pyhiinvaelluksella meidän keskellämme.

 

Aktiivinen sitoutuminen ihmisarvoon: kristityt, jotka on tuotu pimeydestä valtakunnan ihmeelliseen valoon, tunnistavat kaiken ihmiselämän erityisen arvon. Me kurottaudumme yhteisten sosiaalisten ja diakonisten hankkeidemme avulla köyhien, apua tarvitsevien, riippuvuudesta kärsivien ja syrjäytyneiden luo.

 

Mitä meidän tulisi pyytää anteeksi, kun tarkastelemme sitoutumistamme kristittyjen ykseyteen?

Kun tunnemme Jumalan armon, kuinka meidän pitäisi toimia yhdessä toisten kristittyjen kanssa sosiaalisissa ja diakonisissa hankkeissa? Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.