SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukousviikko 2017: Kristuksen rakkaus johtaa meidät sovintoon

Sovinnon syvin olemus on anteeksiantaminen ja -saaminen sekä rauha. Sovinto Jumalan kanssa on kristillisen uskon keskeinen sanoma. Jumala lähetti ainoan Poikansa Jeesuksen Kristuksen maailmaan, jotta ihmiset oppisivat hänessä tuntemaan Jumalan perimmäisen olemuksen, rakkauden. Kristuksessa ihminen saa osakseen Jumalan itsensä sovintona ja rakkautena. 


Tämä ”Kristuksen rakkaus”, kuten Korinttilaiskirjeessä sanotaan, ”pakottaa meitä” rakastamaan edelleen ja edistämään sovintoa kaikkialla siellä, missä elämme.  Rikkoutunut maailmamme kaipaa sovintoa, ihmissuhteiden sovittelua ja rauhaa eri ihmisryhmien välille. Ympärillämme oleva todellisuus kutsuu kristittyjä yhteiseen rauhan ja sovinnon työhön.

 

Vietämme perinteiseen tapaan kansainvälistä ekumeenista rukousviikkoa 18.−25. tammikuuta. Kahdeksan päivän rukousjakson teemana on: Kristuksen rakkaus johtaa meidät sovintoon.


Vuosi 2017 on reformaation merkkivuosi; tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä, kun Martti Luther julkaisi teesinsä. Ekumeenisen rukousviikon aineisto on valmisteltu Saksassa, joten on luonnollista, että merkkivuosi ja reformaation historiallinen konteksti ovat vaikuttaneet aineiston rakentamisessa.

 

Kotimaamme itsenäistymisestä tulee kuluneeksi sata vuotta. Vuosi 2017 on myös Suomen Ekumeenisen Neuvoston juhlavuosi sen täyttäessä 100 vuotta. Vuoden aikana juhlimme sekä omaa historiaamme suomalaisina kirkkoina että katsomme eteenpäin yhteistyön merkeissä. 

 

Tammikuun rukousviikko tarjoaa luontevat mahdollisuudet ekumeenisten juhlien järjestämiseen ja ennen kaikkea yhteiseen rukoukseen ja sovinnon sanoman esiin tuomiseen ja ykseyden rakentamiseen.

 

Englanninkielien alkuteksti:

Suomennos: Mika K. T. Pajunen

Toimittajat: Mari-Anna Pöntinen, Veijo Koivula, Sirpa-Maija Vuorinen


Ekumeeninen rukousviikko_2017_Ekumeniska böneveckan


…sillä Kristuksen rakkaus pakottaa meitä. Me näet päättelemme näin: Kun yksi on kuollut kaikkien puolesta, niin kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien puolesta, jotta ne, jotka elävät, eivät...
Vuonna 1517 Martin Luther synnytti keskustelua julkaisemalla 95 teesiään. Teesit ilmaisivat Lutherin näkemyksen oman aikansa kirkon väärinkäytöksistä. Vuonna 2017 vietetään tämän historiallisen hetken...
Saksan kirkkojen neuvosto (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschlandn, ACK) on käynnistänyt lukuisia hankkeita vuoden 1517 muistamiseen liittyen. Muun muassa Löydä uudelleen Raamatun aar...
Kun Saksan kansallinen suunnittelukomitea kokoontui syksyllä 2014, tultiin hyvin pian siihen tulokseen, että Kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon aineistolla tulisi olla kaksi painopistettä:...
Tämä raamatunkohta painottaa, että sovitus on Jumalan koko luomakunnalle tarkoittama lahja. ”Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman (kosmos) kanssa eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkom...
Kristuksen rakkaus pakottaa meidät rukoilemaan, mutta myös siirtymään rukouksesta kristittyjen väliseen ykseyteen. Seurakunnat ja kirkot tarvitsevat Jumalan sovinnon lahjaa elämän lähteekseen. Mutta e...
Saksan kirkkojen ja kristillisten yhdyskuntien edustajista muodostettu ryhmä on tehnyt vuoden 2017 rukousviikon aineiston valmistelut. Saksan kirkkojen neuvoston työvalikokunta valitsi kansallisen kom...
Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko on kahdeksan päivän mittainen. Se alkaa 18. tammikuuta ja rukousoktaavin viimeinen päivä on 25. tammikuuta, joka on apostoli Paavalin kääntymyksen muisto...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.