SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristittyjen ykseyden rukousviikon 2017 teema

Kun Saksan kansallinen suunnittelukomitea kokoontui syksyllä 2014, tultiin hyvin pian siihen tulokseen, että Kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon aineistolla tulisi olla kaksi painopistettä: Yhtäältä tulisi juhlia Jumalan rakkautta ja armoa, ihmiskunnan vanhurskauttamista yksin armosta, joka heijastaa Martti Lutherin reformaation kirkkojen pääasiaa. 


Toisaalta sisällön tulisi myös tunnustaa tätä seuranneiden syvien jakaantumisten kirkolle aiheuttama kipu, nimetä avoimesti syyllisyys ja tarjota mahdollisuutta ottaa askelia kohti sovintoa.

 

Lopulta Paavi Franciscuksen vuoden 2013 apostolinen kehotuskirje Evangelii Gaudium () tarjosi tämän vuoden teeman lainauksellaan ”Kristuksen rakkaus pakottaa meitä” (kohta 9). Tällä 2. Korinttilaiskirjeen viidennen luvun kokonaiskontekstista otetulla raamatunkohdalla (2. Kor. 5:14) saksalainen komitea muodosti vuoden 2017 ekumeenisen rukousviikon teeman. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.