SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

RAAMATUN TUTKISKELU JA RUKOUKSET KAHDEKSALLE PÄIVÄLLE

Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko on kahdeksan päivän mittainen. Se alkaa 18. tammikuuta ja rukousoktaavin viimeinen päivä on 25. tammikuuta, joka on apostoli Paavalin kääntymyksen muistopäivä. Tarjoamme rukousviikon jokaiselle päivälle raamatuntekstit, kommentaarin, rukouksen ja kysymyksiä yhteiseen pohdintaan.

Teksti 2. Kor. 5:14−20 on perustana kahdeksan päivää kestävälle mietiskelylle. Eri päivien teemat kehittelevät joitakin yksittäisistä jakeista nousevia teologisia näkemyksiä seuraavaan tapaan: 

 

  1. päivä: Yksi on kuollut kaikkien puolesta
  2. päivä: Eivät enää eläisi itselleen
  3. päivä: Emme enää arvioi ketään pelkästään inhimilliseltä kannalta 
  4. päivä: Vanha on kadonnut
  5. päivä: Uusi on tullut tilalle
  6. päivä: Jumala on tehnyt meidän kanssamme sovinnon
  7. päivä: Sovinnon virka
  8. päivä: Sovinto Jumalan kanssa


Jesaja
53:4−12 Hän antoi itsensä
sovitusuhriksiPsalmi
118:1,14−29 Jumala ei antanut minua kuoleman
valtaan1.
Joh. 2:1−2 Kristus
kuoli kaikkien puolestaJoh.
15:13...
Miika 6:6-8 Jumala on ilmoittanut, mikä on hyvää
Psalmi 25:1-5 Jumalani, auttajani, osoita minulle tiesi
1. Joh. 4:19−21 Me
rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitäMatt. 16:24...
1. Moos. 19:15−26 Älä katso taaksesi
Psalmi 77:5−15 Jumala on
aina uskollinenFil. 3:7−14  Jättäen
mielestäni sen, mikä on takanapäinLuuk. 9:57−62 Tartu auraan
Hes. 36:25−27 Saada uusi sydän Jumalalta
Psalmi 126 Täyttyä ilollaKol. 3:9−17 Uudistua
KristuksessaJoh. 3:1−8 Syntyä
Hengestä
1. Moos. 17:1−8 Jumala
tekee liiton Abrahamin kanssa
Psalmi 98 Maan ääretkin saivat tietää, että Jumalamme pelasti meidätRoom. 5:6−11 Jumala sovitti meidät
itsensä kanssa Jeesukse...
Jes. 62: 6–7 Sinun muureillesi,
Jerusalem, minä olen asettanut vartijoita. Hetkeksikään he eivät saa herpaantua,
eivät päivällä eivätkä yöllä.
Miika 4:1−5 Viimeisinä päivinä oikeus hallitsee
Psalmi 87 Kunniakasta on kaikki, mitä Jumalasta kerrotaan
Ilm. 21:1−5a Jumalaa tekee uuden taivaan ja uuden maan
Joh. 20:11−1...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.