SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Raamatunkohdasta 2. Kor. 5:14−20

Tämä raamatunkohta painottaa, että sovitus on Jumalan koko luomakunnalle tarkoittama lahja. ”Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman (kosmos) kanssa eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan; meille hän uskoi sovituksen sanan.” (jae 19) Jumalan toiminnan seurauksena Kristuksessa sovitettu ihminen on kutsuttu vuorostaan julistamaan sovintoa sanoin ja teoin: sillä Kristuksen rakkaus pakottaa meitä. (jae 14) Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme.


Pyydämme Kristuksen puolesta: suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. (jae 20). Teksti korostaa, että tätä sovintoa ei ole ilman uhria. Jeesus antaa elämänsä; hän kuoli kaikkien puolesta. Sovinnon lähettiläät kutsutaan hänen nimessään samoin antamaan elämänsä. He eivät elä enää itselleen vaan hänelle, joka kuoli heidän tähtensä.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.