SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Saksan kirkkojen neuvosto ja Reformaation merkkivuosi 2017

Saksan kirkkojen neuvosto ( ACK) on käynnistänyt lukuisia hankkeita vuoden 1517 muistamiseen liittyen. Muun muassa Löydä uudelleen Raamatun aarteet. Muistuttaen siitä, kuinka tärkeänä Martti Luther piti Raamatun merkitystä, kaikki ACK:n jäsenkirkot kirjoittivat kuvauksen omasta tavastaan lähestyä Raamattua. 


Myöhemmin nämä kuvaukset julkaistiin. Tämän lisäksi ACK järjesti symbolisen pyhiinvaelluksen Wittenbergissä, johon monet jäsenkirkot ottivat osaa vieraillen, ilmaisten ja juhlien omaa ainutlaatuista suhdettaan Raamattuun. Huhtikuussa 2015 ACK järjesti konferenssin Peruuttamattomasti jakaantuneet? Siunattu uudistuminen? − 500 vuotta reformaatiota eri ekumeenisissa perspektiiveissä, jonka tulokset on julkaistu: .

 

Samassa merkkivuoden kontekstissa Saksan kirkkojen neuvosto otti Kirkkojen maailmanneuvoston kutsusta vastuulleen vuoden 2017 Kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon aineiston valmistelun. Kymmenestä eri kirkkoja edustaneesta jäsenestä koostunut työryhmä kokoontui kolme kertaa vuosina 2014−2015 valmistellakseen rukousviikon tekstit. Aineiston tarkoituksena on palvella rukousviikon yleistä tehtävää samalla, kun ne muistavat luterilaista reformaatiota. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.