SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukousviikko 2018: Herran käsi on voimallinen

atonementfriars.orgJuutalais-kristillisessä perinteessä Jumalan toimintaa kuvataan symbolisesti puhumalla hänen kädestään. Jumalan käsi on ennen kaikkea luomisen ja siunaamisen väline ja merkki. Symbolisesti puhutaan myös Jumalan oikeasta ja vasemmasta kädestä. Oikealla kädellään Jumala tekee ’omaa työtään’, kun taas hänen vasen kätensä on ’vieraan työn’ väline.

 

 

Nykymuotoisen rukousviikon aloitteentekijä 1908 oli rev. Paul Wattson, joka kuului veljeskuntaan Franciscan Friars of Atonement. Lue lisää klikkaamalla kuvaa.Vuoden 2018 rukousviikon aineisto on laadittu Karibian alueella. Karibian alueen kristityt ovat kokeneet Herran käden voimallisuuden erityisesti siinä, miten alueen kansat ovat saaneet vapautua orjuudesta. Oma aikamme on kuitenkin tuonut uusia, nykyajan orjuuden muotoja, joiden kitkemiseksi ja kansojen auttamiseksi Karibian kirkot toimivat aktiivisesti. Kristittyinä uskomme ja koemme, että Jumala toimii edelleenkin. Hänen kätensä on voimallinen vapauttamaan meidät synnin todellisuudesta, hänen kätensä on meidän suojamme ja turvamme. Jumalan käsi siunaa myös meidän yhteistä kulkuamme ekumenian tiellä.

 

Sorrosta vapautumista on käsitelty myös Karibian kirkkojen konferenssin workshopissa 1981 kirjoitetussa laulussa The Right Hand of God, josta on tullut monille eri kielille käännetty alueen ekumeenisen liikkeen tunnuslaulu. Se on nyt myös suomennettu. Lisää alempana.Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko täyttää tammikuussa 2018 satakymmenen vuotta. Tämän pitkän perinteen katsotaan alkaneen Yhdysvalloista. Episkopaalinen pappi Paul Wattson ehdotti rukousviikon sijoittamista ajanjaksoon 18.–25. tammikuuta. Kahdeksan päivän rukousoktaavia vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1908.

 

Ekumeenisen rukousviikon aloitus- ja päätöspäivämäärien taustalla on kaksi kirkollista muistopäivää. Rukousjakson aloittaminen läntisen tradition mukaisesta apostoli Pietarin piispanistuimen juhlan muistopäivästä (18.1.) ja päättäminen apostoli Paavalin kääntymyksen muistopäivään (25.1.) liittää rukousviikkoon kiintoisaa symboliikkaa. Aloituspäivämäärään ei enää roomalais-katolisessa perinteessä liity apostoli Pietarin piispanistuimen muistopäivää, sillä se palautettiin vuonna 1960 alkuperäiselle paikalleen helmikuun 22. päivään.

 

Pietaria ja Paavalia kunnioitetaan Rooman kaupungin apostoleina ja sen kirkon perustajina. Ekumeenisissa yhteyksissä on tärkeää muistaa, että apostoli Pietaria pidetään myös Antiokian kirkon perustajana. Uuden testamentin mukaan juuri Antiokiassa alettiin Nasaretin Jeesuksen seuraajia kutsua kristityiksi, ja kaupungin piispanistuin on edelleen yksi ortodoksisen kirkon keskeisistä patriarkaateista.

 

Ekumeenisen rukousviikon historiaa voidaan tarkastella sadankymmenen vuoden perspektivillä, mutta rukouspäivillä on runsaan neljänsadan vuoden historia takanaan. Vuonna 2018 tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun maassamme siirryttiin kahden rukouspäivän käytäntöön. Vuosittain 18.1. vietetään Kristittyjen ykseyden rukouspäivää ja 24.10. vietetään Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivää.

 

Rukous ykseyden puolesta on voimakkaimmillaan rukousviikon aikana, mutta sen täytyy lähteä myös virtaamaan arkielämäämme. Kristittyjen ykseys ei voi olla pelkästään inhimillisten ponnistusten hedelmää, vaan se on aina Pyhän Hengen työtä. Emme voi tuottaa tai järjestää sitä. Voimme lähteä liikkeelle ja luottaa siihen, että Henki näyttää vaelluksellemme suunnan ja vie meidät perille ykseyteen Kristuksessa ja toinen toistemme kanssa.

 

Siunattua ekumeenista rukousviikkoa toivottaen

Toimituskunta

 

Englanninkielien alkuteksti:  

Erityiset kiitokset Karibian ekumeeniselle neuvostolle (), 

ja aineistotyöryhmälle.


Suomennos: Mika K. T. Pajunen

Toimittajat: Mari-Anna Auvinen Veijo Koivula, Sirpa-Maija Vuorinen


Rukousviikon aineistovihko 2018.pdf


Silloin Mooses ja israelilaiset lauloivat Herralle tämän ylistyslaulun:--
Minä laulan ylistystä Herralle, hän on mahtava ja suuri: hevoset ja miehet hän
mereen suisti!
Karibian alue on nykyisin monimutkainen todellisuus. Alue on saanut nimensä sen yhdeltä alkuperäiskansalta, kalinagoilta, joita kutsuttiin aiemmin karibeiksi. Tämä valtavan suuri alue kattaa maantiete...
Nykyään Karibian eri perinteiden kristityt näkevät Herran käden olleen voimallinen orjuuden lopettamisessa. Heitä yhdistää kokemus siitä,
että Jumalan pelastava toiminta tuo vapauden. Siksi Mooseks...
Toinen Mooseksen kirja vie meidät kolmen jakson läpi: israelilaisten elämä Egyptissä (1:1–15:21), Israelin autiomaavaellus (15:22–18:27) ja Siinain kokemus (19–49). Tekstiksemme valittu Mooseksen ja M...
Jumalan voima tuo Jumalan kansalle vapautuksen ja pelastuksen. Jumalan oikea käsi voidaan ymmärtää sekä hänen varmaksi voitokseen vihollisistaan että pettämättömäksi suojaksi, jolla hän turvaa kansaan...
Jotkut kirkkoisät tulkitsivat tämän kertomuksen hengellisen elämän vertauskuvaksi. Esimerkiksi Augustinus tunnisti meren peittämissä vihollisissa egyptiläisten sijaan synnin:
2. Moos. 15 osoittaa meille, kuinka tie ykseyteen kulkee usein yhteisen kärsimyksen kokemuksen kautta. Israelilaisten vapautuminen orjuudesta on perustavaa laatua oleva tapahtuma, joka tekee heistä yh...
Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko on kahdeksan päivän mittainen. Se alkaa 18. tammikuuta ja rukousoktaavin viimeinen päivä on 25. tammikuuta, joka on apostoli Paavalin kääntymyksen muisto...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.