SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

”Sinun oikea kätesi, Herra, ihmeellinen voimassaan” (15:6)

Jumalan voima tuo Jumalan kansalle vapautuksen ja pelastuksen. Jumalan oikea käsi voidaan ymmärtää sekä hänen varmaksi voitokseen vihollisistaan että pettämättömäksi suojaksi, jolla hän turvaa kansaansa. 

 

Faraon päättäväisyydestä huolimatta Jumala kuuli kansansa huudon eikä antanut heidän joutua kadotukseen, koska Jumala on elämän Jumala. Hallitsemalla tuulta ja merta Jumala osoittaa tahtonsa suojella elämää ja tuhota väkivallan (2. Moos. 15:10). Tämän pelastuksen tarkoituksena oli tehdä israelilaisista Jumalaa ylistävä kansa, joka tunnistaa hänen kestävän rakkautensa.

 

Vapautus toi kansalle toivon ja lupauksen. Toivon, koska oli koittanut uusi päivä, jolloin ihmiset saattoivat vapaasti ylistää Jumalaansa ja toteuttaa heille annetut mahdollisuudet. Kyseessä oli myös lupaus: heidän Jumalansa kulkisi heidän kanssaan, eikä mikään voima voisi tuhota Jumalan heille tarkoittamaa osaa.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.