SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen jumalanpalvelus

Tämä ekumeeninen jumalanpalvelus on  Ekumeenisen rukousviikon kansainvälisen aineistotyöryhmän suunnittelema kokonaisuus. Jumalanpalvelus korostaa sitä, kuinka tärkeää on, ettemme vain puhu ykseydestä, oikeudenmukaisuudesta ja laupeudenteoista, vaan siirrymme toimintaan ja konkreettisiin sitoumuksiin sekä ykseyden, oikeudenmukaisuuden ja laupeuden tekoihin niin henkilökohtaisessa elämässämme kuin kristillisissä yhteisöissämme.

Jumalanpalvelusta valmisteltaessa tulee ottaa huomioon etenkin yksi seikka. Se koskee niitä liturgisia symbolisia tekoja, jotka seuraavat Sitoutumista ykseyteen oikeudenmukaisuuden ja armon kautta. On tärkeää, että kaikkia osallistujia varten on varattu kaksi korttia tai nimilappua. Palveluksen aikana osallistujia pyydetään pohtimaan, kuinka he voisivat sitoutua tiettyihin oikeudenmukaisuuden, armon tai ykseyden tekoihin. Tämän jälkeen heitä kutsutaan kirjoittamaan kullekin kortille omat konkreettiset sitoumuksensa. Jokainen kiinnittää yhden näistä korteista omaan paitaansa. Jäljelle jääneet kortit kerätään kolehdin aikana ja viedään ristin juurelle. Palveluksen päättyessä nämä kortit jaetaan kaikille osallistujien poistuessa kirkosta siten, että jokainen saa jonkun toisen sitoumuksen.

Ekumeeninen jumalanpalvelusjärjestys Rukousviikko 2019.pdf

 


Olkaa rehellisiä ja oikeudenmukaisia (5. Moos. 16:18-20)

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.