SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukousviikko 2020: He kohtelivat meitä tavattoman ystävällisesti

Vieraanvaraisuus on kristillisesti ja ekumeenisesti tuttu ja tärkeä aihe. Vieraanvaraisuuden ikoni eli Abrahamin vieraanvaraisuus on usein esillä ekumeenisissa yhteyksissä. Pyhän Kolminaisuuden sisäinen rakkaus on ohjaamassa ja velvoittamassa myös kaikkia kristittyjä rakastamaan lähimmäistä – riippumatta ihmisen taustasta.

 

Vuoden 2020 Kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon teema on ”He kohtelivat meitä tavattoman ystävällisesti” (vrt. Ap. t. 28:2). Maltan ja Gozon kristilliset kirkot ovat valmistaneet tämän vuoden rukousviikon aineiston. Maltalaisille kristityille on tärkeää viettää Paavalin haaksirikon muistopäivää kiitollisina kristinuskon saapumisesta heidän kotiseuduilleen. Juhlaan kuuluva Apostolien tekojen lukukappale on valittu tämän vuoden rukousviikon tekstiksi.

 

Aineistoa valmistellut työryhmä korostaa vieraanvaraisuuden merkitystä välttämättömänä hyveenä etsiessämme kristittyjen ykseyttä ja eläessämme sitä todeksi. Meitä kutsutaan myös yhä suurempaan anteliaisuuteen avuntarpeessa olevia kohtaan. Kristillinen vieraanvaraisuus ei ole vain keskinäistä ystävyyttä, vaan se on rakastavaa kohtaamista niiden kanssa, jotka eivät jaa meidän kieltämme, kulttuuriamme tai uskoamme. Maltalaiset kristityt muistuttavat rukousviikon aineistossa, että samoilla vesillä kuin Paavali aikoinaan, haaksirikkoon joutuvat useat pakolaiset, jotka ovat joutuneet lähtemään kotoaan.

 

Kristus opettaa, että pitäessämme huolta vaikeuksiin joutuneista osoitamme rakkautta hänelle itselleen (Matt. 25:40). Köyhillä ja särkyneillä on erityinen sija Jumalan maailmassa – ja näin tulee olla myös kristittyjen elämässä. Maltan ja Gozon kristityt toteavat: ”Ulkopuolisten toivottaminen tervetulleiksi, tulivatpa he toisista kulttuureista ja uskonnoista, olivatpa he maahanmuuttajia tai pakolaisia, on sekä rakkautta Kristusta itseään kohtaan että rakastamista niin kuin Jumala rakastaa. Me olemme kristittyinä kutsutut astumaan uskossa ulos maailmaan ja kurottautumaan Jumalan kaiken kattavassa rakkaudessa jopa niiden puoleen, joita meidän on vaikeaa rakastaa.”

 

Ekumeenista rukousviikkoa vietetään vuosittain kaikkialla maailmassa 18.–25. tammikuuta. Rukousjakso on kahdeksan päivän mittainen ja sitä kutsutaan myös rukousoktaaviksi. Kristittyjen ykseyden rukousviikkoa varten tuotettu aineisto yhdistää eri puolilla maailmaa elävät kristityt pohtimaan samaa teemaa. Rukoillessamme ykseyden puolesta liitymme rukoilevien kristittyjen ketjuun ympäri maailmaa.

 

Siunattua kristittyjen ykseyden ekumeenista rukousviikkoa!

 

Toimituskunta

Mari-Anna Auvinen

Veijo Koivula

Suvi-Tuulia Vaara


Suomennos: Mika K. T. Pajunen

 

Kahdeksan päivää rukousta ykseyden puolesta vuosittain aina samaan aikaan, 18.-25. tammikuuta. Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko on kansainvälinen rukousliike, joka on laajasti tunnettu meillä ja muualla. Sen perinteet ovat pitkät, sillä sitä on vietetty jo yli sata vuotta. 


Aineistoon kuuluvat:


Materiaalivihko PDF-tiedostona:

Ekumeeninen rukousviikko 2020 verkkoversio.pdf

 

 

 

 

Ekumeeninen rukousviikko 2020_tulostusversio.pdf

Tulostaessasi vihkosta tulosta kaksipuoleisena ja valitse "Käännä lyhyen reunan ympäri" (tulostusasetukset voivat vaihdella tulostimen mukaan.).Rukousviikon kahdeksan päivän teemat
Vuoden 2020 rukouspäiväjulistus nostaa keskiöön ystävällisyyden ja vieraanvaraisuuden teemat. Ystävällisyyden osoittaminen ja hyvä tahto luovat perustan turvallisuudelle ja yhteistyölle...
Tämä ekumeeninen jumalanpalvelus on  Ekumeenisen rukousviikon kansainvälisen aineistotyöryhmän suunnittelema kokonaisuus. Sitä voi käyttää sellaisenaan tai poimia siitä osia omaan paikalliseen jumalan...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.