SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Seitsemäs päivä: Ykseydessä kasvaen

”Minä olen viinipuu, te olette oksat” 

(Joh 15:5a)


1. Kor. 1:1013; 3:2123 Onko Kristus jaettu?

Joh. 17:2023 Niin kuin sinä ja minä olemme yhtä

 

Mietiskely

Kuolemansa aattona Jeesus rukoili niiden ykseyden puolesta, jotka Isä antoi hänelle: ”että he kaikki olisivat yhtä… jotta maailma uskoisi”. Häneen liittyneinä samoin kuin oksa liittyy viinipuuhun, me jaamme saman mahlan, joka virtaa meissä ja tuo elämän.

 

Jokainen perinne pyrkii johtamaan meidät uskon ytimeen: yhteyteen Jumalan kanssa, Kristuksen kautta, Hengessä. Mitä enemmän elämme tässä yhteydessä, sitä enemmän liitymme toisiin kristittyihin ja koko ihmiskuntaan. Paavali varoittaa meitä sellaisesta asenteesta, joka oli uhannut jo varhaisten kristittyjen ykseyttä, asenteesta, jossa oma perinne tehdään ehdottomaksi Kristuksen ruumiin ykseyden tappioksi. 

 

Erot tuovat silloin hajaannusta sen sijaan, että ne rikastuttaisivat kaikkia. Paavalilla oli hyvin laaja näkemys: ”Se kaikki on teidän, mutta te olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan.” (1. Kor. 3:22–23.)

 

Kristuksen tahto sitouttaa meidät ykseyden ja sovinnon tielle. Se myös sitouttaa meidät liittämään rukouksemme hänen rukoukseensa: ”että he kaikki olisivat yhtä… jotta maailma uskoisi.” (Joh. 17:21).

 

Älkää koskaan antautuko siihen kristittyjen hajaannuksen skandaaliin, joka alttiisti harjoittaa rakkautta lähimmäistä kohtaan, mutta silti pysyy jakautuneena. Tehkää Kristuksen ruumiin ykseydestä intohimonne.   

 The Rule of Taizé in French and English (2012) s. 13

 

 

Rukous

Pyhä Henki,
elämän tuova tuli ja hellä henkäys, tule ja pysy meissä.
Uudista meissä intohimo ykseyttä kohtaan niin,
että voisimme elää tuntien sen siteen, joka yhdistää meidät sinuun.
Anna kaikkien, jotka ovat pukeneet Kristuksen ylleen kasteessa,
yhdistyä ja todistaa yhdessä siitä toivosta, joka heitä kantaa.

***Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.