SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukousviikon juliste - Böneveckans affisch

Kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon julistetta voidaan käyttää rukousviikon viestinnässä. Se on vapaasti ladattavissa tästä ja vapaasti käytettävissä.
Afficen för ekumeniska böneveckan för kristen enhet kan fritt användas vid böneveckans information. Den kan laddas ned här.

Rvjulistea1-200dpi-cmyk.pdf


Lataa täysresoluutiokuva

Lataa rukousviikon julistekuva tästä.
Lataa rukousviikon julistekuva tästä.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.