SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Luomankunnan aika, syyskuun ensimmäisestä lokakuun neljänteen

Kuva: Veijo Koivula.

Luomakunnan aika ( tai ) on kansainvälinen ekumeeninen aloite kirkkojen rukousjaksosta luomakunnan ja sen varjelemisen puolesta. Ajankohdaksi on vakiintunut 1.9.–4.10. Se perustuu ortodoksisen kirkkovuoden luomakunnan päivään 1.9. ja läntisen kirkkovuoden Franciscus Assisilaisen muistopäivään 4.10.

 

Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka Demetrios I julisti vuonna 1989 itäisen kirkkovuoden alun eli 1.9. rukouspäiväksi luomakunnan puolesta. Syyskuun ensimmäistä päivää on 2015 alkaen vietetty myös katolisessa kirkossa

 

Maailmanlaajuinen luomakunnan rukouspäivä antaa kristityille mahdollisuuden uudistaa kutsumuksensa luomakunnan varjelemiseen.

 

Läntisessä kirkkovuodessa vietetään 4.10. pyhän Franciscuksen muistoa. Hänet tunnetaan eläinten ja kasvien lähellä eläneenä rukoilijana ja kirkon uudistajana, joka on mm. kirjoittanut tekstin

 

Ehdotus Euroopan kirkoille viettää luomankunnan aikaa tehtiin kolmannessa Euroopan ekumeenisessa yleiskokouksessa (Third European Ecumencial Assembly, EEA3) Sibiussa Romaniassa 2007. Seuraavana vuonna Kirkkojen maailmanneuvoston keskuskomitea kutsui kirkkoja viettämään luomakunnan aikaa rukouksin ja teoin.

 

Aikamme erityishuolenaihe on ihmisen monin tavoin ongelmallinen suhde elinympäristöön. Jokien, järvien, merien ja ilman saastuminen, luonnonvarojen ehtyminen, taudit, nälänhätä ja monet muut luonnonilmiöt todistavat maailman ekologisesta kriisistä. Luonto on Jumalan luomistyön tulosta. Ihmisen ja luonnon yhteiselo tulee rakentua ystävälliseen suhteeseen, ei ristiriitaan, jossa ihminen orjuuttaa ja alistaa luontoa.

 

Luomakunnan ajan viettoon soveltuvat monet raamatuntekstit, rukoukset, virret, veisut ja laulut. Tällaisia ovat esimerkiksi Veli auringon laulu ja.

 

Kiitosakatistos on syntynyt alun perin metropoliitta Trifon Turkestanovin (1861–1934) kirjoittamana venäjänkielisenä tekstinä, joka levisi entisessä Neuvostoliitossa kristittyjen keskuudessa itse kopiotuina lehtisinä kädestä käteen. Akatistos painettiin venäjänkielisenä lännessä 1970-luvulla ja 1990-luvulla siitä ilmestyi englanninkielinen käännös, jonka myötä kiitosakatistos tuli tunnetuksi kautta maailman. Teksti on suomennettu ensin nimellä Akatistos luomakunnalle ja myöhemmin nimellä Kiitosakatistos.

 

Veli Auringon laulussa kaikki luodut, joita Franciscus sanoo veljiksi ja sisariksi, saavat kutsun ylistämään Luojaa: aurinko, kuu ja tähdet, tuuli, ilma ja kaikki säät, vesi, tuli ja äiti maa, kukat ja yrtit. Ja ihmiset: "ne jotka antavat anteeksi rakkaudesta sinuun ja kestävät kipua ja koettelemusta". 

 

Aurinkolaulun pohjalta on syntynyt Suomen evl kirkon virsikirjan Alunperin enlanninkielisen virren on suomentanut Anna-Maija Raittila.

 

Rukous luomakunnan puolesta

Hyvä Jumala, opeta meitä huolehtimaan koko luomakunnasta

suojelemaan elämää ja jakamaan maan antimet.

Opeta meitä jakamaan  työmme veljiemme ja sisartemme kanssa

varsinkin niiden kanssa, jotka ovat köyhiä ja puutteessa.

Anna meidän olla uskollisia evankeliumillesi

ja iloisesti jakaa sitä yhteisöissämme eri maihin koko maanosassamme

tavoitteena parempi tulevaisuus

täynnä oikeudenmukaisuutta, rauhaa, rakkautta ja kauneutta.

Aamen

(Suomennos: Iiris Kivimäki)


Tervetuloa mukaan viettämään tämän vuoden Luomakunnan aika – rukousjaksoa. Kiitos, että tuot yhteisösi mukaan ekumeenisen solidaarisuuden rukousjaksoon. Saavutamme yhdessä paremman ymmärryksen siitä,...
Kiitos, että tuot yhteisösi mukaan viettämään Luomakunnan aikaa. Joka vuosi syyskuun ensimmäisestä päivästä lokakuun neljänteen kristillinen perhe liittyy maailmanlaajaan rukouksen ja toiminnan...
Joka vuosi syyskuun ensimmäisestä päivästä lokakuun neljänteen kristittyjen perhe liittyy maailmaanlaajaan rukouksen juhlaan ja toimintaan yhteisen kotimme suojelemiseksi. Kristuksen seuraaji...
Luomakunnan aikaa vietetään vuonna 2020 teemalla Maan riemuvuosi. Suomen Ekumeeninen Neuvosto julkaisee suomennoksen kansainvälisen materiaalin keskeisimmistä osista. Käännöksen on laatinut Kati P...
Luomakunnan aika (Season of Creation tai Time for Creation) on kansainvälinen ekumeeninen aloite kirkkojen rukousjaksosta luomakunnan ja sen varjelemisen puolesta. Ajankohdaksi on vakii...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.