SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Luomakunnan aika 1.9.–4.10.2019

Luomakunnan aika ( tai ) on kansainvälinen ekumeeninen aloite kirkkojen rukousjaksosta luomakunnan ja sen varjelemisen puolesta. Ajankohdaksi on vakiintunut 1.9.–4.10. Se perustuu ortodoksisen kirkkovuoden luomakunnan päivään 1.9. ja läntisen kirkkovuoden Franciscus Assisilaisen muistopäivään 4.10.
Vuoden 2019 materiaalin on suomentanut asiantuntija Kati Pirttimaa. Aineisto sisältää rukousmateriaalia, raamatunkohdat ja toimintavinkkejä, jotka kansainvälinen työryhmä on valmistellut rukousjaksolle.

Luomakunnan aika 2019.pdf
Luomakunnan aika 2019 raamatunkohdat.pdfArkiretriitti Luomakunnan aika 2019.pdf

Lisätietoja ja materiaalia englanniksi:


Aloita rukoushetki sytyttämällä kynttilä, tuo tilaan esineitä ja asioita kuvaamaan paikallista biodiversiteettiä, ja aloita rukoilemalla
Käytä oheista tansanialaista siunausta, tai kutsu nuoret muokkaamaan se sopivaksi omaan ympäristöönne. Se voi olla lapsille ja nuorille innostava projekti.
Jokaisella viikolla on oma teemansa. Valikoituja raamatunkohtia ja pohdintoja voidaan käyttää Luomakunnan aikana.
Seuraavat ehdotukset voivat auttaa suunnittelemaan kestävän kehityksen tapahtuman omassa yhteisössäsi.
Rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa
Minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa, kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka ovat teidän kanssanne maan päällä, lintujen, karjaeläi...
Samalla kun jokainen kristillinen yhteisö viettää Luomakunnan aikaa omalla tavallaan eri puolilla maailmaa, muutamiin tapahtumiin voidaan liittyä yhtenä suurena yhteisönä.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.