SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Johdanto vuoden 2022 teemaan


Kuunnelkaa luomakunnan ääntä!


on kansainvälinen ekumeeninen aloite kirkkojen rukousjaksosta luomakunnan ja sen varjelemisen puolesta. Ajankohdaksi on vakiintunut 1.9.–4.10. Se perustuu ortodoksisen kirkkovuoden luomakunnan päivään 1.9. ja läntisen kirkkovuoden Franciscus Assisilaisen muistopäivään 4.10.


Joka vuosi Luomakunnan ajan oppaan toimittava ekumeeninen ohjausryhmä valitsee teeman Luomakunnan ajalle. Vuoden 2022 teema on Kuunnelkaa luomakunnan ääntä!


COVID-19 -pandemian aikana monille on tullut tutuksi vaiennetuksi tuleminen etäseminaarien aikana. Usein käytetään alustaa, jossa ihmisillä itsellään ei ole mahdollisuutta avata mikrofoniaan. Monilla ei ole edes pääsyä digitaalisille alustoille, eikä heidän ääntään silloin milloinkaan kuulla. Monien ääni vaiennetaan julkisessa ilmastomuutokseen ja luonnonsuojelun etiikkaan liittyvässä keskustelussa. Ilmastonmuutoksen seurauksista kärsivien ääni. Sukupolvisen viisauden ääni siitä, miten voimme elää hyvää elämää maapallon kantokyvyn rajoissa. Hiljentyvä monimuotoisen lajiston ääni. Luomakunnan ajan 2022 teema nousee siitä tietoisuudesta, että meidän on kuunneltava koko luomakunnan ääntä.

 

Psalminkirjoittaja (19:1-4) myöntää, että luomakunnan äänen kuunteleminen edellyttää hyvin harvinaista kykyä kuulla. Ekumeenisessa kristittyjen perheessä on erilaisia traditioita, jotka voivat auttaa meitä uudistamaan kykyämme kuunnella luomakunnan ääntä. Jotkut varhaisista kristillisistä kirjoituksista viittaavat luomakuntaan kirjana, josta tieto Jumalasta voidaan lukea. Teologinen perinne luomakunnan kirjasta löytyy punaisena lankana niin Origenesin kuin patrististen kirjoittajien kuten Tertullianuksen, Basileos Kesarealaisen ja monien muiden kirjoituksissa. Kuten psalminkirjoittaja, myös pyhä Maximus muistuttaa, että koko kosmos ylistää ja kunnioittaa Jumalaa ”hiljaisin äänin”, ja että ylistys ei kuulu ennen kuin me annamme sille äänen, ennen kuin me ylistämme Jumalaa luodussa ja yhdessä kaiken luodun kanssa. Augustinus kirjoittaa: ”(Luomakunta) on jumalallinen sivu, jota sinun pitää kuunnella, se on universumin kirja, joka pitää ottaa huomioon. Raamattua voivat lukea vain ne, jotka osaavat lukea ja kirjoittaa, kun taas kaikki, myös lukutaidottomat voivat lukea universumin kirjaa.” Martti Luther kirjoitti: ”Jumala ei ole kirjoittanut (evankeliumia) pelkästään kirjoihin vaan myös puihin ja muihin luotuihin.”

”Kirja” tai kirjakäärö oli tarkoitettu luettavaksi ääneen, ja nimenomaan puhutut sanat on tarkoitettu kuultaviksi. Kääröt ja raamatuntekstit oli tarkoitus lukea ääneen, puhaltaa yhteisöön ja kuulla julistuksena. Psalminkirjoittaja, joka sanoo, että luomakunta julistaa Jumalan työtä tietää myös, että raamatuntekstit virvoittavat sielun, tekevät yksinkertaisista viisaita, ilahduttavat sydäntä ja valaisevat silmät. (Psalmi 19:7-8). Luomakunnan kirjaa ja Raamattua on tarkoitus ”lukea” rinnakkain.

 

On varottava sekoittamasta näitä kahta kirjaa tai hämärtämästä järjen ja ilmoituksen välistä rajaa. Mutta se, mitä "kuulemme" luomakunnasta, on enemmän kuin metafora, joka syntyy omasta ymmärryksestämme ekologiasta ja ilmastotieteestä. Se on enemmän kuin biologian ja fysiikan tieteet, jotka ovat muovanneet teologian ja luonnontieteiden välistä vuoropuhelua tieteen vallankumouksesta lähtien. Paavi Johannes Paavali II kirjoitti kiertokirjeessään Uskosta ja järjestä, että vaikka Kristus onkin Jumalan ilmoituksen sydän, luominen oli tämän ilmoituksen ensimmäinen vaihe. Harmoniat, jotka syntyvät, kun tutkimme luomakunnan kirjaa ja Raamattua, muodostavat kosmologian siitä, keitä me olemme, missä olemme ja miten meidät on kutsuttu elämään tasapainossa Jumalan ja luomakunnan kanssa.

 

Kontemplaatio avaa monia tapoja kuunnella luomakunnan kirjaa. Psalmi 19 sanoo, että luodut puhuvat meille Luojasta. Monimuotoisen ekologian harmoninen tasapaino ja luomakunnan kärsimyksen huudot ovat molemmat kaikuja Jumalasta, koska kaikilla olennoilla on sama alkuperä ja loppu Jumalassa. Kaikkien luotujen äänten kuunteleminen on kuin totuuden, hyvyyden tai kauneuden havaitsemista ihmisystävän ja perheenjäsenen elämän kautta. Näiden äänien kuuntelemisen oppiminen auttaa meitä tulemaan tietoisiksi kolminaisuudesta, jossa luomakunta elää, liikkuu ja on. Jürgen Moltmann vaatii "luomakunnassa läsnä olevan Jumalan tunnistamista, joka Pyhän Henkensä kautta voi tuoda miehet ja naiset sovintoon ja rauhaan luonnon kanssa".

 

Kristillinen perinne auttaa meitä oppimaan luomakunnan kirjan kuuntelemista. Kristillinen spiritualiteetti on täynnä tapoja, jotka saavat meidät mietiskelyyn sanoin ja hiljaisuudessa. Liturgiset ja hengelliset käytännöt ovat avoimia kaikille vauvasta vaariin. Aktiivisen kuuntelemisen hengellisyyden viljeleminen auttaa meitä erottamaan Jumalan ja lähimmäistemme äänet tuhoavien kertomusten melun joukosta. Mietiskeleminen siirtää meidät epätoivosta toivoon, ahdistuksesta tekoihin!

 

Kristityille Jeesus Kristus yhdistää luomakunnan kirjan ja Raamatun yhdeksi. Rikkinäisyyden, kärsimyksen ja kuoleman todellisuuden edessä Kristuksen inkarnaatiosta ja ylösnousemuksesta tulee toivo maailman sovittamiseksi ja parantamiseksi. Raamattu julistaa Jumalan sanaa, jotta voimme mennä maailmaan ja lukea luomakunnan kirjaa tavalla, jossa aavistetaan tämä evankeliumi. Luomakunnan kirja puolestaan ​​auttaa meitä kuulemaan Raamatun sanoman siitä näkökulmasta, että koko luomakunnan odottaa kärsimättömästi hyvää sanomaa. Kristuksesta tulee avain sen huomaamiseen, että Jumalan lahja ja lupaus ovat koko luomakunnalle ja erityisesti niille, jotka kärsivät tai ovat jo menetettyjä.

 

Luomakunnan aika –rukousjaksolla yhteinen rukous ja toiminta voivat auttaa meitä kuuntelemaan vaiennettujen ääntä. Rukouksessa suremme menetettyjä ihmisiä, yhteisöjä, lajeja ja ekosysteemejä, ja heitä, joiden elinympäristöä uhkaavat lajikato ja ilmastonmuutos. Asetamme rukouksen keskiöön maailman ja köyhien huudon.

 

Jumalanpalvelusyhteisöt voivat vahvistaa nuorten, alkuperäiskansojen, naisten ja niiden yhteisöjen ääntä, joita yhteiskunnassa ei kuulla. Jumalanpalveluksien, rukoushetkien, symbolisten tekojen ja vaikuttamisen avulla voimme muistaa niitä, jotka ovat siirretty sivuun tai syrjään julkisista tiloista ja poliittisista prosesseista.

 

Luomakunnan äänen kuunteleminen tarjoaa kristillisen perheen jäsenille monipuolisen tulokulman uskontojen ja tieteidenväliseen vuoropuheluun ja toimintaan. Kristityt kulkevat samaa polkua heidän kanssaan, joilla on erilaista tietoa ja viisautta kaikissa kulttuureissa ja elämänaloilla. Kuuntelemalla koko luomakunnan ääntä ihmiset liittyvät kutsumukseemme huolehtia yhteisestä kodistamme (oikos).

 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.