SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Luomakunnan ajan rukous 2022

Kaiken Luoja,

Sanasi lähti rakkautesi yhteydestä luodakseen elämän sinfonian, joka julistaa sinun kunniaasi.

Pyhässä viisaudessasi loit maan, joka tuotti lajien kirjon ylistämään sinua olemassaolollaan. Päivästä päivään ne julistavat, yöstä toiseen ne paljastavat tietoa.

 

Sinä kutsuit ihmisen viljelemään ja varjelemaan. Sinä asetit meidät suhteeseen kaiken luodun kanssa, niin että voisimme kuulla niiden äänen ja oppia suojelemaan elinoloja. Mutta me käännymme itseemme ja pois toisista luoduista.

 

Me suljemme silmämme toisten luotujen neuvoilta. Me emme onnistu kuuntelemaan köyhien itkua emmekä heikoimpien tarpeita. Me vaiennamme niiden perinteiden äänen, jotka opettavat maailman suojelemista. Me suljemme korvamme sinun luovalta, sovittavalta ja ylläpitävältä Sanaltasi, joka kutsuu meitä Raamatussa.

 

Me suremme lajien katoa ja sitä, että niiden elinympäristöt eivät enää koskaan puhu. Me suremme kulttuurien tuhoa, elinympäristöjen tuhoutumista ja katoamista. Luomakunta itkee, kun metsäpalot ritisevät ja eläimet pakenevat epäoikeudenmukaisuuden tulen alta, jonka olemme sytyttäneet haluttomuudessamme kuunnella.

 

Tänä Luomakunnan aikana rukoilemme, että sinä kutsuisit meitä, kuten palavassa pensaassa, Henkesi ylläpitävällä tulella. Puhalla henkesi päällemme. Avaa korvamme ja kosketa sydämiämme. Käännä meidät sisäänpäinkääntyneisyydestämme. Opeta meitä mietiskelemään luomakuntaasi ja kuuntelemaan jokaisen sinua ylistävän luodun ääntä. Sillä ”usko tulee kuulemisesta.”

 

Avaa sydämemme kuulemaan hyvä sanoma lupauksestasi uudistaa maan kasvot. Valaise meitä armollasi seurataksemme Kristuksen Tietä, kun opettelemme kulkemaan keveästi tällä pyhällä maalla. Täytä meidät toivolla sammuttaaksemme epäoikeudenmukaisuuden liekit sinun parantavan rakkautesi valolla, joka ylläpitää yhteistä kotiamme.

 

Jeesuksen Kristuksen nimeen, sen Yhden, joka tuli julistamaan hyvää sanomaa koko luomakunnalle.

Aamen.

 

on kansainvälinen ekumeeninen aloite kirkkojen rukousjaksosta luomakunnan ja sen varjelemisen puolesta. Ajankohdaksi on vakiintunut 1.9.–4.10. Se perustuu ortodoksisen kirkkovuoden luomakunnan päivään 1.9. ja läntisen kirkkovuoden Franciscus Assisilaisen muistopäivään 4.10.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.