SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Maailman rukouspäivä

Maailman rukouspäivän tunnuksen ovat kehittäneet Irlannin naiset ja kansainväliseksi rukouspäivän tunnukseksi se hyväksyttiin 1982. Siinä näkyy kompassin ilmansuunnat, rukoukseen polvistuneet ihmiset, kelttiläinen risti ja kehä, joka kuvaa ihmisten yhteenkuuluvuutta myös erilaisuudessa.

Maailman rukouspäivää eli Naisten kansainvälistä rukouspäivää vietetään vuosittain maaliskuun ensimmäisenä perjantaina. Rukouspäivän taustalla on naisten rukousliike, joka sai alkunsa Amerikassa 1800-luvun lopulla, kun presbyteerinaiset kutsuivat muiden kirkkokuntien naisia rukoukseen yhteisten asioiden puolesta.

 

Suomeen rukouspäivä rantautui jo ennen sotia, mutta sen vietto vakiintui vasta 1960-luvulla. Suomessa Maailman rukouspäivän viettoa koordinoi vuoteen 2020 NNKY-liitto, mutta sittemmin suomalaista koordinointi ei ole, vaikkakin päivää vietetään joillakin paikkakunnilla edelleen.

Rukouspäiväliike painottaa naisten yhteistä vastuuta ja rukousyhteyden voimaa. Rukoilemme eri maiden naisten esittämien rukousaiheiden puolesta ja jaamme omastamme niille, jotka tarvitsevat taloudellista tukeamme.

Haluatko rukoilla yhdessä maailman miljoonien kristittyjen naisten kanssa? Tule mukaan maailmanlaajuiseen esirukoukseen. Jos paikkakunnallasi ei järjestetä Maailman rukouspäivää, voit itse olla aloitteentekijänä ja kutsua eri kirkkojen ja suuntien naiset yhteiseen rukoukseen.

Kullakin vuodella on erityinen teema, johon liittyen jonkun, yleensä kehitysmaan naiset valmistelevat aineiston rukouspäivää varten. Teemaan liittyen tuodaan myös esille naisten elämään liittyviä ongelmia ja ilonaiheita.

 

Lisätietoja:


Maailman rukouspäivää eli Naisten kansainvälistä rukouspäivää vietetään vuosittain maaliskuun ensimmäisenä perjantaina. Rukouspäivän taustalla on naisten rukousliike, joka sai alkunsa Amerikassa 1800-...
Ekumeenista Maailman rukouspäivää vietetään 4.3.2016 Kuuban
teksteihin. Teemana on "Sallikaa lasten tulla minun luokseni ". Suomessa
järjestettävissä tilaisuuksissa keräyskohteena on Fida Intern...
Maailman rukouspäivää eli Naisten kansainvälistä rukouspäivää vietetään vuosittain maaliskuun ensimmäisenä perjantaina. Tänä vuonna tuo perjantai osuu maaliskuun 4. päivään.
Huolenaiheita ovat sukupuolten epätasa-arvo ja väkivalta. Maailman rukouspäivää vietetään vuosittain maaliskuun ensimmäisenä perjantaina. Tänä vuonna rukouspäivän 6.3. tunnus on “Kristuksessa on...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.