SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Maailman rukouspäivä

Maailman rukouspäivän tunnuksen ovat kehittäneet Irlannin naiset ja kansainväliseksi rukouspäivän tunnukseksi se hyväksyttiin 1982. Siinä näkyy kompassin ilmansuunnat, rukoukseen polvistuneet ihmiset, kelttiläinen risti ja kehä, joka kuvaa ihmisten yhteenkuuluvuutta myös erilaisuudessa.

Maailman rukouspäivää eli Naisten kansainvälistä rukouspäivää vietetään vuosittain maaliskuun ensimmäisenä perjantaina. Rukouspäivän taustalla on naisten rukousliike, joka sai alkunsa Amerikassa 1800-luvun lopulla, kun presbyteerinaiset kutsuivat muiden kirkkokuntien naisia rukoukseen yhteisten asioiden puolesta.

 

Suomeen rukouspäivä rantautui jo ennen sotia, mutta sen vietto vakiintui vasta 1960-luvulla. Suomessa Maailman rukouspäivän .

Rukouspäiväliike painottaa naisten yhteistä vastuuta ja rukousyhteyden voimaa. Rukoilemme eri maiden naisten esittämien rukousaiheiden puolesta ja jaamme omastamme niille, jotka tarvitsevat taloudellista tukeamme.

Maailman rukouspäivänä myös Suomessa kokoonnutaan monilla paikkakunnilla rukoilemaan ja kiittämään yhdessä. Suomessa on kaksi kansallista komiteaa, jotka välittävät kansainväliseltä komitealta tulevat rukousohjelmatekstit suomen- ja ruotsinkielisinä eteenpäin eri kristillisisten kirkkojen jäsenistä muodostuville paikallisille ryhmille.

Haluatko rukoilla yhdessä maailman miljoonien kristittyjen naisten kanssa? Tule mukaan maailmanlaajuiseen esirukoukseen. Jos paikkakunnallasi ei järjestetä Maailman rukouspäivää, voit itse olla aloitteentekijänä ja kutsua eri kirkkojen ja suuntien naiset yhteiseen rukoukseen.

Kullakin vuodella on erityinen teema, johon liittyen jonkun, yleensä kehitysmaan naiset valmistelevat aineiston rukouspäivää varten. Teemaan liittyen tuodaan myös esille naisten elämään liittyviä ongelmia ja ilonaiheita.

 

Lisätietoja:


Maailman rukouspäivää eli Naisten kansainvälistä rukouspäivää vietetään vuosittain maaliskuun ensimmäisenä perjantaina. Rukouspäivän taustalla on naisten rukousliike, joka sai alkunsa Amerikassa 1800-...
Ekumeenista Maailman rukouspäivää vietetään 4.3.2016 Kuuban
teksteihin. Teemana on "Sallikaa lasten tulla minun luokseni ". Suomessa
järjestettävissä tilaisuuksissa keräyskohteena on Fida Intern...
Maailman rukouspäivää eli Naisten kansainvälistä rukouspäivää vietetään vuosittain maaliskuun ensimmäisenä perjantaina. Tänä vuonna tuo perjantai osuu maaliskuun 4. päivään.
Huolenaiheita ovat sukupuolten epätasa-arvo ja väkivalta. Maailman rukouspäivää vietetään vuosittain maaliskuun ensimmäisenä perjantaina. Tänä vuonna rukouspäivän 6.3. tunnus on “Kristuksessa on...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.