SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Jeesuksen nimessä 1.1.2007

Tiesitkö, että tänään on joulun oktaavi? Kysytkö, eikös oktaavi ole vain kosketinsoittimissa ja nuottiviivastolla? Tammikuun ensimmäinen päivä sai kirkollisen sisältönsä jo ennen kuin sitä vietettiin kalenterivuoden vaihtumisen päivänä. Nyt sitten takaisin sanaan oktaavi, mikä merkitsee lukua kahdeksan. Tänään on kahdeksas päivä, eli joulusta viikon kuluttua vietettävä jälkijuhla. Siispä paljon enemmän vietämme tätäkin juhlapalvelusta kirkkovuodessa kuin kalenterivuodessa. Jouluinen oktaavi siis toistaa riemullista sointua Vapahtajan syntymästä.

 

Tänään kuvaus Jeesuksen lapsuudesta on ehtinyt ympärileikkaukseen ja nimenantoon asti. Maria ja Joosef olivat juutalaisen yhteisön jäseniä. He toimivat niin kuin Mooseksen laki edellytti. Samalla kun kävi ilmi, että kaikki sujui oikeastaan, kuten kuuluikin, oli ilmassa uuden aikakauden alkamisen aavistus ja tuoksu. Tuohon nimenantoon liittyen tämän juhlapäivän tekstit puhuvat Jeesuksen nimen merkityksestä, jonka suuruutta kuvaa myös se, ettei kenenkään muun nimipäivää tänään muuten olekaan läntisessä kalenterissa.

 

Muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei meille ole annettu. Tämä lause on sillä tavoin jyrkkä, että se sulkee pois paljon. Sen kuitenkin eittämättä selkeää ja positiivista sanomaa voidaan korostaa kohdalla Apostolien teoista: ”Pietari sanoi: Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa. Hän lähetti Israelin kansalle sanansa, ilmoitti hyvän sanoman rauhasta, jonka Jeesus Kristus on tuonut - hän, joka on kaikkien Herra.” (Ap. t. 10:34–36) Vaikka muuta pelastavaa nimeä ei lopultakaan ole, on meille silti tarjolla monia vaihtoehtoja. Vaikka Jeesus on tie, totuus ja elämä, eikä kukaan pääse Isän luo muuten kuin hänen kauttaan, on nykymaailmassa tarjolla kaikenlaisia enemmän tai vähemmän laveita polkuja. Näin on ollut aina. Luemme ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille: ”Onhan tosin sekä taivaassa että maan päällä niin sanottuja jumalia, moniakin jumalia ja herroja, mutta meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin, ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät.” (1. Kor. 8:5,6) Jeesus-nimi merkitsee 'Herra on apu, Herra pelastaa'. Siihen nimeen on turvallista luottaa alkavana vuotena, ja rukoilla: Tule, Pyhä Henki, laskeudu taivaasta alas, tänne, meidän sydämissämme Kristusta, Elämän Sanaa kirkastamaan. Tule ja täytä meidät toivolla.

 

Kirkkovuoden ajankohta: Uudenvuodenpäivä 

Paikka: Maaningan kirkko 

Raamatunkohta: Luuk. 2:21 

Saarna: kirkkoherra Arto PenttinenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.