SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Aftonandakt i radion 9.6.2006

En ökänd rövare satt ensam vid sin brasa en mörk höstkväll. Det var i Transsylvaniens höga och farliga bergstrakter. Rövaren var en grym man, känd för sina våldsdåd i hela landskapet. Han hade skadat och våldtagit och dräpt många människor och rövat och bränt deras hus och boskap. Han var en fruktad man, och den främsta orsaken till att bergen hade ett så farlig rykte. Alla visste att han gömde sig någonstans vid de branta sluttningarna. Men han var också en ensam man. Nu satt han igen ensam vid sin brasa och försökte hålla sig varm i bergens kalla höstkväll. Vad tänkte han på? På sina gångna våldsdåd, det blod som han hade låtit flyta? Kanske planerade han åter nya rån/överfall.

 

Då, plötsligt, i kvällens tystnad, hörde han ett ljud. Långt borta, lägre ner på bergssluttningen gick någon på den smala stigen, och rövaren var säker på att ljudet kom närmare. Var någon på väg uppåt, till rövarens gömställe? ”Kom inte närmare”, ropade han genast. ”Jag vill inte ha hit någon, vänd om och gå genast din väg! Om du kommer närmare, så slår jag dig och dödar dig.” Men han fick ett svar. Någon från mörkret vågade svara: ”Var inte rädd. Du vet inte vem jag är. Men jag känner dig. Du är Guds avbild.” Rövaren häpnade över att någon vågade svara honom, och dessutom verkade komma ännu närmare. Han ropade strängt: ”Ge dig iväg nu om livet är dig kärt!” Men rösten från mörkret svarade igen, nu klart närmare: ”Du behöver inte vara rädd, fastän du inte känner mig. För jag känner dig: du är den helige Andens tempel.” Vad var det för dumheter, tänkte rövaren. Inte var väl han rädd, det var ju honom folk skulle frukta. 

 

Men han hann inte tänka vidare för han insåg att främlingen (eller eventuellt: den okända vandraren) strax skulle lysas upp av brasans sken. Rövaren steg upp, fattade sin kniv och ropade ansträngt: ”Vänd om nu och spring i väg, för så fort jag får syn på dig i skenet av min brasa så dödar jag dig. Jag vill inte ha någon här!” Men den fridfulla (lugna/trygga/rauhallinen) rösten svarade: ”Var inte rädd.  Du känner inte mig, men jag vet att Du är Guds medarbetare. ”Guds medarbetare, jag? Jag som har rövat och härjat, spillt oskyldigt blod och dödat... Jag – Guds avbild, den Helige Andens tempel, Guds medarbetare?” Rövaren föll ner på sina knän och började snyfta och begråta sitt mörka samvete och sin ensamhet. I detsamma lyste lågorna från brasan upp den främmande gestalten. Det var en munk från klostret längre ner på samma bergssluttning. Han gick fram till den snyftande rövaren, och omfamnade honom. Rövaren dödade honom inte, utan följde med honom till klostret. Det berättas att rövaren ångrade alla sina grymma synder och förändrade sitt liv. 

 

Bön: Kristus det sanna ljuset... Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.