SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Radioandakt 9.6.2006

En liten historia berättar om en av den kristna klosterrörelsens grundare, den helige Makarios – Abu-Maker, pappan Maker. Han gick omkring i den egyptiska öknen en höstmorgon. Plötsligt märkte han en människoskalle som låg i sanden. Ännu märkvärdigare var det att skallen öppnande munnen och började tala: ”Du är Abu Maker och du ber för oss. Och när du gör det, känner vi oss lättade.” Makarios blev mycket häpen och svarade den talanden skallen: ”Hur känner du mig och vem är du, och vad menar du med att ni blir lättade när jag ber för er?” 


Skallen svarade: ”Jag är en hednisk präst som tjänstgjorde i templet som befann sig på detta ställe. Jag finns nu i helvetets eldhav och under mig är de kristna präster som inte var värdiga sin uppgift. Vi är fastbundna vid varandra så att vi inte kan se varandra i ögonen. Men när du ber för oss, blir våra bojor lättare, och vi kan se varandra i ansiktet och i ögonen.” Makarios grät och begravde skallen i sanden med stor ömhet, och bad för den hedniska prästens själ. 

 

Jag tror inte att denna historia berättar för oss om helvetets geografi. Dess huvudsyfte är väl att säga vad som inte är helvete: Det att vi får se varandra i ögonen. När vi tittar på en annan människa, när vi ser henne i ögonen, iakttar vi egentligen en annan värld. Varenda människa ser världen med sina egna ögon och den synen är helt unik. Genom hennes ögon är hela världen närvarande i hennes hjärta och hjärna på ett unikt sätt. Låt oss se varandra i ögonen och komma ihåg hur unik den synen är som vi då ser.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.