SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Valon juhlien aikaan 12.1.2009

Lännen kirkko vietti loppiaisena kolmen kuninkaan eli itämaan tietäjien juhlaa. Idän kirkossa 6.1. on Kristuksen kasteen juhla, ja juliaanisen kalenterin joulua vietettiin Venäjällä, Serbiassa ja Pyhällä Maalla kirkoissa 7.1. Kristuksen syntymä, Betlehemin tähti, tietäjien kumarrus Kristus-lapsen edessä ja Herran kaste Jordanissa liittyvät kaikki Jumalan ilmoituksen teemaan.

 

Tuonpuoleinen, tuntematon Jumala ilmoittaa itsensä, kun Hän syntyy Ihmisen Pojaksi ja tulee tämän maailman pimeyteen. Kaikkivaltias Jumala pienenä hoivattavana vauvana ja sittemmin syntisten kastejonossa on paradoksi, johon sisältyy sanoma valon vallasta yli pimeyden, elämän voitosta yli kuoleman. Ohessa lyhyitä sitaatteja klassisilta kirkon opettajilta ja oman aikamme ajattelijoilta Jumalan valosta ihmisen pimeydessä.

 

Johannes Krysostomos

 

Miksi taivaat aukenivat Kristuksen kasteessa? Siksi, että tietäisit saan tapahtuneen myös sinun kasteessasi. Jumala kutsui sinut kotimaahasi korkeuksissa, eroon kaikesta maallisesta. Ja vaikka et ole nähnyt tätä, älä silti epäile sitä koskaan. Ihmeelliset ja hengelliset tapahtumat alkavat nimittäin aistittavista näyistä, niitä ihmisiä varten jotka eivät kykene ilman niitä näkemään aineettomia asioita. Mutta uskollasi voit aina ottaa vastaan saman mikä on kerran ilmaistu näkyvänä tapahtumana.

 

Vaikka emme koe mitään aistein havaittavaa, saamme ottaa vastaan sen mikä ihmeellisten tapahtumien kautta on kerran ilmaistu.

 

Ei yhtään sen vähempää kuin Kristuksen kasteessa, sinunkin kasteessasi Henki on laskeutunut. Emme tarvitse aistein havaittavaa näkyä, koska usko riittää kaikkeen. Ihmeteot eivät ole niitä varten, jotka uskovat, vaan niitä varten jotka eivät usko.

 

Kallistos Ware

 

Vapahtaja on se, joka kulkee rinnallamme, kun me olemme uupumaisillamme. Hän on meidän kanssamme niin jäisellä aavalla kuin tulisessa pätsissäkin. Kullekin meistä lausutaan suurimman yksinäisyytemme tai koetuksemme hetkellä: Sinä et ole yksin, sinulla on toveri.

 

Itsensä ulkopuolelle ulottuvassa eli ”ekstaattisessa” rakkaudessaan Jumala yhdistää itsensä luomakuntaan läheisimmällä mahdollisella tavalla: hän tuli itse siksi minkä hän oli luonut. Jumala toteuttaa ihmisenä se vlittäjän tehtävän,mistä ihminen lankeemuksessaan kieltäytyi. Jeesus Vapahtajamme rakentaa sillan Jumalan ja ihmisen välisen kuilun yli, koska hän on molempia samanaikaisesti.

 

Olivier Clément

 

Jeesus otti kasteen Johannekselta, mutta ei parannuksen merkkinä, koska – niin kuin Johannes muistutti – hän ei tarvinnut sitä. Jeesus tuli kasteelle, jotta hän omaksuisi ihmisen tilan loppuun asti ja ottaisi päälleen ihmisen koko surkeuden. Sitä symbolisoivat tukahduttavat vedet, joihin on kerrostunut ihmisen kurjuus, niin kuin teofania-juhlan ikonissa näytetään. Mutta samassa hän voittaa sen, Jeesuksen nöyryys on suurempaa kuin pahuuden ylpeys. Pimentyneeseen luomakuntaan sukeltaneena hän nousee sieltä ja vapauttaa luomakunnan. ”Kumartaessasi pääsi Johannes Kastajan edessä olet musertanut pahojen henkien päät,” kirkkoveisu sanoo.

 

Isä ilmaisee hellyytensä Pojalleen kasteen jälkeen. Sama hellyys ulottuu kaikille kastetuille. ”Hellyyden vetten ovi kutsuu joka päivä kaikkia eksyneitä... Ihmisruumiitten ilo! Ne vapautuvat pahasta ja vetten kautta löytävät uudelleen koko kunniansa,” kirjoittaa Efraim Syyrialainen teofania-hymnissään.

 

Ernesto Cardenal

 

Ateisti, joka kieltää Jumalan olemassaolon, vahvistaa erään totuuden Jumalasta: Jumala ei ole olemassa samalla tavalla kuin kaikki muu mikä on olemassa.  Sitä on Jumalan ”tuonpuoleisuus”. Jumala on niin täysin toisenlainen kuin mikään muu olemassa oleva, että on kuin hän ei olisikaan olemassa. Voimme sanoa: Jos Jumala on, ei mikään ole mitään Hänen edessään. Eräässä mielessä Jumala ei siis ollenkaan ole olemassa, ja toisessa mielessä ei ole olemassa mitään muuta kuin Hän.

 

Jumala on samalla sekä valo että pimeys, tai oikeastaan Hän ei ole sen enempää valoa kuin pimeyttäkään. Hän on se, joka maailman luomisessa erotti valon pimeydestä ja teki meistä ”valon lapsia”. Meillä ei voi olla mitään todellista tietoa hyvästä ja pahasta, vaan ainoastaan hyvästä, koska meidät on luotu hyvyyttä varten ja meidät on luotu valoon kaiken elävän kanssa.

 

Jumala ei ole pelkästään äärettömän suuri, vaan niin kuin Dionysios Areopagiitta sanoo, ”Jumala on myös pieni”. Hän on loputtoman pieni. Kun teleskoopilla katsomme markokosmoksen maailmaa, me katsomme kuvaa Jumalan äärettömästä suurudesta.

 

Samalla tavalla, voimme yhdellä silmäyksellä mikroskooppiin löytää mikrokosmoksen maailmasta Jumalan loputtoman pienuuden. Jos tähtivaivas ja valtameri julistavat Jumalan majestettia, puhuu hyönteisen silmä tai muurahaisen ruuansulatus meille Jumalan nöyryydestä. Jos sanomme, että Jumala on suurempi kuin koko maailmankaikkeus, me voimme yhtä lailla sanoa, että Jumala on pienempi kuin elektroni.

 

Mutta ”kaikki mitä lausut Hänestä, on väärää,” sanoo Mestari Eckhart.

 

Leonardo Boff / Joseph Ratzinger (Paavi Benedictus XVI)

 

Jotta ihminen tulisi täydesti ihmiseksi, Jumalan on tultava ihmiseksi. Tämä tarkoittaa, että tullakseen täydesti omaksi itsekseen, ihmisen on voitava toteuttaa mahdollisuudet, jotka on kirjoitettu hänen luontoonsa – varsinkin mahdollisuus tulla yhdeksi Jumalan kanssa. Jumala tulee ihmiseksi ja ihminen jumaloituu. Ihmisen täydellinen inhimillisyys merkitsee hänen jumaloitumistaan. Tässä on kyse siitä, että ihminen ylittää itsensä äärettömästi, ei olemuksensa kieltämisen kautta, vaan kun hän toteuttaa luontoonsa kuuluvan rajattoman mahdollisuuden olla yhteydessä Jumalan kanssa. Anthropogeneesi, ihmiseksi snytyminen, on sama kuin kristogeneesi, Kristuksen syntymä, eli Jumalan ja ihmisen sanomaton ykseys Jeesuksessa Kristuksessa.

 

Joka ottaa vastaan matkamiehen, joka vaatettaa alastoman, ruokkii nälkäisen, antaa juotavaa janoiselle, ei vain ota vastaan ihmistä, vaan Jumalan itsensä, joka kätkeytyy tuohon ihmiseen. Tämä tarkoittaa, että loppujen lopuksi rakkauden yhteys ja avautuminen ”inhimillisellse sinälle” johtaa syvimmillään avautumiseen jumalalliselle, absoluuttiselle ”Sinälle”.  Jumala on aina läsnä siellä, missä on rakkautta, solidaarisuutta, yhteyttä ja kasvua, edellyttäen että ne ovat oikeasti inhimillisiä.

 

Henri J.M. Nouwen

 

Sanat ”sinä olet minun rakas Poikani” paljastavat syvimmän totuuden kaikista ihmisistä.(...) Niin, tämä ääni se on, joka puhuu ylhäältä ja samalla sisältämme ja kuiskaa hiljaa tai kuuluttaa ääneen:”Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt.” Ei varmasti ole helppo kuulla tuota ääntä maailmassa joka on täynnä toisenlaisia ääniä:”Sinä et kelpaa, olet ruma, olet arvoton, sinua on pakko halveksia, sinä et ole yhtään mitään – elet pysty antmaan näyttöjä päinvastaisesta.”

 

Itsehalveksunta on hengellisen elämän suurin vihollinen, koska sen viesti on vastakkainen sille pyhälle äänelle, joka kutsuu meitä ”rakastetuksi”. Se, että olemme rakastettuja, ilmaisee koko olemassaolomme ydintotuuden.

 

Meitä rakastetaan. Mietä on syvästi rakastettu jo kauan ennen kuin vanhempamme, opettajamme, puolisomme, lapsemme ja ystävämme ovat meitä rakastaneet tai haavoittaneet. Se on meidän elämämme perustotuus. Kun kuuntelen tuota ääntä suuren sisäisen tarkkaavaisuuden vallassa, kuulen oman olemukseni keskuksesta sanat:”Minä olen kutsunut sinua nimeltäsi, aivan alusta saakka. Sinä olet minun ja  minä olen sinun. Sinä olet minun rakas lapseni, sinussa lepää minun iloni. Olen muovannut sinut maan syvyyksissä ja punonut sinut kokoon äitisi kohdussa. Olen piirtänyt sinut kämmenteni viivoihin ja kätkenyt sinut syliini... Minä en kätke sinulta kasvojani. Sinä tunnet minut omaksesi, niin kuin minä tunnen sinut omakseni.

 

Pyhittäjämarttyyri Maria (Skobtsova) Pariisilainen

 

(lapsensa kuoleman jälkeen)Mustaan, ammottavaan hautaan vaipuvat kaikki toiveet, suunitelmat, tavat, laskelmat, sekä – ennen kaikkea – tarkoitus, elämän tarkoitus. Tarkoitus on menettänyt tarkoituksensa, ja toinen, käsittämätön Tarkoitus on saanut siivet kasvamaan selkään... Ja luulen, että kenen tahansa, jolla vaikkapa vain kerran on ollut tällainen kokemus ikuisuudesta, kenen tahansa, joka vain kerran on ymmärtänyt, mitä tietä hän kulkee, kenen tahansa, joka vaikkapa vain kerran on nähnyt hänet, joka käy hänen edellään, on vaikea kääntyä pois tältä polulta. Hänelle kaikki lohdutus näyttää vain hetken kestävältä, kaikki aarteet arvottomilta, kaikki toverit tarpeettomilta, jos hän ei niiden keskellä kykene näkemään tuota Yhtä Seuralaista, joka kantaa hänen ristiään.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.