SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Päivänavaus ekumeenisella rukousviikolla 2009

Tällä viikolla vietetään maailmanlaajuista ekumeenista rukousviikkoa. Ekumenia tarkoittaa kristittyjen välistä yhteistyötä. Viikko sijoittuu aina tammikuun 18.-25.päivään.

 

Vuosittain aina jonkun maan kristityt valmistavat rukousviikon aiheen . Tänä vuonna aiheen ovat suunnitelleet Korean kristityt. Aihe :”Johdata meidät yhteen”, nousee kahtia jaetun kansan kohtalosta.

 

Rukousviikossa on kahdeksan päivää ja jokaiselle päivälle on oma teema. Aiheet ovat hyvin ajankohtaisia ja sopivat jokaisen mietiskeltäviksi.

 

Viikko   aloitetaan pohtimalla kristittyjen ykseyttä. Kristityt ovat aikojen kuluessa jakaantuneet moniin ryhmiin, joiden välillä on ollut ja on edelleenkin suvaitsemattomuutta, jopa vihaa. Samalla rukoillaan niiden maailmantilanteiden puolesta, joissa tarvitaan sovintoa.


Toisena päivänä kirkot rukoilevat sodan ja väkivallan loppumisen puolesta. Rukoillaan, että kristityt voisivat ristiriitojen keskellä saada aikaan toivoon perustuvan sovinnon.

 

 Kolmas päivä tarjoaa mahdollisuuden miettiä rikkaiden ja köyhien välistä suurta kuilua. Rakkautemme rahaan ja suhtautumisemme köyhiin on kovin kaukana Jeesuksen sanomasta, hänen, joka tuli julistamaan ilosanomaa köyhille ja tuomaan oikeutta kaikille.


Neljäntenä päivänä on tarkoitus rukoilla kristityille sen ymmärtämistä, että ainoastaan yhdessä me voimme vaalia niitä lahjoja, joita Jumala on meille luomisessa antanut: ilmaa, jota hengitämme; maata, joka kantaa hedelmää ja luomakuntaa monimuotoisuudessaan.

 

Viidentenä päivänä rukoillaan, että  ennakkoluulot ja syrjintä loppuisivat. Jumalan luomina kaikilla ihmisillä on sama ihmisarvo, olemme kaikki veljiä ja sisaria. Valtakunta, jota rakentamaan meidät on kutsuttu, on oikeudenmukaisuuden ja rakkauden valtakunta, joka kunnioittaa erilaisuutta.


Kuudentena päivänä muistetaan kaikkia niitä, jotka kärsivät ja niitä, jotka palvelevat heitä. Yhdessä kristilliset kirkot voivat merkittävästi auttaa sairaita saamaan tarvitsemansa tuen – sekä aineellisen että henkisen.


Seitsemäntenä päivänä tarkastellaan yhteiskuntamme moniarvoisuutta. Ilman keskinäistä kunnioitusta on vaikea rakentaa rauhaa kaikkien hyvää tarkoittavien ihmisten kanssa.

 

Kahdeksantena päivänä rukoillaan että lähimmäisenrakkauden henki voittaisi. Sen avulla  on mahdollista tuoda toivoa ja hieroa sovintoa keskellä sotia, köyhyyttä ja syrjintää.

 

Rukousviikon aiheet ovat suuria ja maailmanlaajuisia mutta toisaalta sellaisia joihin jokainen meistä voi osallistua täällä koulussakin kunnioittamalla toinen toisiamme ja pyrkimällä siihen että kaikilla olisi hyvä ja turvallinen olo.

 

1.Tule, rauhan Henki,

Henki Jumalan,

Tule lailla tuulen,

Merten pauhinan.

 

2 .Tule, rauhan Henki,

Köyhään sydämeen,

Lohdutuksen Henki

Mielen kipeyteen

 

3 .Tule, rauhan Henki,

Esteet murenna,

Vapauden Henki,

Näytä valoa.

 

Hyvää työpäivää kaikille!

                     

Lehtori Anneli Leppänen

Turku

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.