SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rakkauden kaksoiskäsky, Seppo Rissasen saarna 7.10.2007

Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: »Opettaja, mikä on lain suurin käsky?» Jeesus vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.»

Matt. 22: 34-40

 

Usko Jumalaan ja suhde lähimmäiseen kuuluvat Jeesuksen sanojen mukaan erottamattomalla tavalla yhteen. Usko sitoo meidät rakkauteen, Jumalan rakkauteen ja lähimmäisen rakastamiseen. Ne näkymättömät asiat, joihin uskomme kohdistuu saavat näkyvän ilmaisun elämämme arkipäiväisissä ratkaisuissa.

 

Syksyn alkaessa minun oli kohdattava haaste, jonka edessä jokainen meistä kokee epävarmuutta. Kotiimme oli ollut hankittava uusi tietokone, jota ei ollut vielä käynnistetty. Riippumatta siitä, kuinka kokeneita tai kokemattomia olemme tietokoneiden käyttämisessä, tiedämme, että tietokoneen käynnistäminen johtaa monien uusien kysymysten ääreen. Niiden äärellä voi helposti tuntea oman riittämättömyytensä. Mahtaakohan se edes toimia! – ajattelin. Epävarmana kokosin lopulta rohkeuteni ja painoin käynnistyspainiketta. Odotin hetken – ja minut kohtasi yllätys. Tietokoneen näyttöruudulle ilmestyivät sanat: ”Elämä on hyvää!”

Nuo sanat olivat minulle aikamoinen yllätys. Niitä oli pakko pysähtyä miettimään ennen kuin saatoin jatkaa tehtävän suorittamista. Tietokoneen valmistaja oli varmaan ajatellut rohkaista käyttäjää noilla sanoilla, mutta minä aloin mielessäni kapinoida. En nimittäin ole ollenkaan varma siitä, että tietokoneet ja hyvä elämä kuuluvat yhteen. Vielä haastavampaa on jäädä miettimään, onko elämä ylipäätään hyvää ja jos niin milloin. Mitkä ovat hyvän elämän edellytykset?

 

Voiko vaikeasti sairas ja kivuista kärsivä ihminen aidosti yhtyä tuohon väitteeseen? Entä se, joka on kokenut rakkaan ja läheisen ihmisen menetyksen? Voivatko maailman sadat miljoonat äärimmäisessä köyhyydessä elävät ihmiset yhtyä vakuutukseen elämän hyvyydestä? Entä ne lukemattomat, joita toiset ihmiset kiusaavat ja kiduttavat kansallisuuden, kielen, uskonnon tai mielipiteen takia? On helppo löytää perusteet, joilla väite elämän hyvyydestä voidaan kumota. Mitä ajattelisimmekaan ihmisestä, joka uskaltaisi ääneen sanoa toisille: ”Elämä on hyvää!” Ehkäpä hieman säälitellen ajattelisimme, että kyllä tuo ihminen viimeistään huomiseen mennessä on parantunut!

 

Silti – meissä kaikissa on vahva kaipuu hyvään elämään. Tuotteiden markkinoinnissa tuota kaipuuta osataan käyttää tehokkaasti hyväksi. Meihin halutaan vaikuttaa, jotta ryhtyisimme ostamaan unelmia, jotka eivät kuitenkaan kanna ostohetkeä kauemmaksi. Ostettujen unelmien haihtuessa on jälleen lähdettävä uudelle etsintäretkelle mainosten maailmaan kokemaan uusia pettymyksiä hyvän elämän lupauksista.

Jeesuksen sanat rakkaudesta elämän suurten perustotuuksien kyselijälle kertovat, miten elämän hyvyys voidaan tavoittaa. Sen perusta on siinä, miten Jumala itse toimii. Hän antaa elämää. Siksi elämän hyvyyttä ei kukaan voi ottaa itselleen, sen sijaan jokainen voi sen antaa toiselle. Ihminen on luotu syntymästään saakka elämään rakkaudessa Jumalaan ja lähimmäiseen. Onnellisuus ja hyvä elämä nousevat tämän kaksiulotteisen rakkauden toteutumisesta. Aineelliset taikka terveydelliset edellytykset eivät voi tätä lähtökohtaa muuttaa. Olimmepa köyhiä tai rikkaita, terveitä tai sairaita, voimme olosuhteista riippumatta tehdä hyvää toiselle ihmiselle – lähimmäisellemme. Mikään puute ei voi riistää meiltä mahdollisuutta tehdä hyvää jollekin.

 

Nepal on maa, jossa suurin osa väestöstä elää vaikeassa köyhyydessä. Luoteisen Nepalin vuoristossa maanjäristykset tai -vyöryt ovat yleisiä. Talot ja pellot kärsivät vaurioita, ja ihmishenkiäkin saatetaan menettää. Ruoka valmistetaan keittiössä avotulella, ja tuli saattaa riistäytyä nuotiosta. Raekuuro voi hetkessä pilata riisi- tai vehnäsadon. Valtio antaa tällaisissa tapauksissa pienen avustuksen, mutta sen saanti voi kestää kuukausia.

 

Kolme vuotta sitten Mugun kylässä heräsi ajatus keskinäisestä avusta. Vapaaehtoiset alkoivat motivoida kyläryhmiä, jotta nämä keräisivät viljaa yhteiseen varastoon hätätilanteiden varalle. Jokaisessa perheessä laitettiin kaksi kertaa päivässä kourallinen hirssiä, vehnää tai riisiä erilleen. Viikoittain tämä vilja kerättiin tynnyreihin. Säiliön pitää olla pellistä, jotta hiiret ja rotat eivät syö viljaa. Halu antaa kourallinen riisiä sille, joka on puutteessa, loi turvaa ja parempaa elämää jokaiselle.

 

Toinen esimerkkini on köyhästä Tansaniasta, joka on pitkään ollut Mikaelinseurakunnan tuen kohteena. Kahden viikon kuluttua matkustan Pohjois-Tansaniaan saarnatakseni Lusothon kaupungissa pidettävässä kiitosjumalanpalveluksessa. Hiippakunnan johto alkoi muutama vuosi sitten miettiä, mitä uutta heidän pitäisi ruveta tekemään voidakseen auttaa alueensa ihmisiä, jotka kärsivät monista puutteista äärimmäisessä köyhyydessä. Heidän mielenkiintonsa kohdistui maan vammaisiin, joiden olosuhteiden hyväksi on tehty hyvin vähän. Voimme kaikki hyvin ymmärtää, kuinka paljon vammaiset joutuvat kärsimään olosuhteissa, joissa kaikki elävät suuressa puutteessa.

 

Niinpä hiippakunnan johto päätti perustaa maan kirkollisen Tumaini-yliopiston yhteydessä toimivan tiedekunnan, joka valmistaa maahan erityisopettajia eri vammaisryhmille. Tiedekunnan ulkoiset puitteet tansanialaiset ovat itse rakentaneet paikallisin voimin, mutta tarvitsevat nyt Suomen Lähetysseuran kautta apuamme löytääkseen asiantuntevia opettajia.  Hanke on nyt niin pitkällä, että voimme kolmen viikon kuluttua kokoontua Lusothon kirkkoon kiittämään Jumalaa.

 

Lusothon kirkon portailla olen aiemminkin vakuuttunut siitä, että jokainen voi tehdä jotain lähimmäisensä hyväksi. Yleismaailmallinen, apostolisista ajoista saakka vallinnut käytäntö jumalanpalveluksissa on ollut kantaa kolehti puutteessa olevien ihmisten tueksi. Lusothon alueella asuu kuitenkin paljon ihmisiä, joilla ei ole mitään tuloja. Kolehtiin ei siis voi antaa rahaa. Ongelma on ratkaistu siten, että kirkon alttarille voi tuoda myös vaikkapa kotona viljeltyjä papuja. Jumalanpalveluksen jälkeen pavut ja kananmunat huutokaupataan kirkon portailla, sillä jollakin toisella on rahaa, joka lopuksi liitetään kolehtiin. Jokainen voi näin olla mukana omien voimavarojensa mukaan.

 

Köyhyyden ohella maailmamme kärsii siitä pahuudesta, jota ihmiset tekevät toisilleen. Surullista on, että myös valtiot voivat rikkoa kansalaistensa perusoikeuksia ja toimia ihmisyyttä vastaan. Räikeä rikkomus toista ihmistä kohtaan on eristää hänet toisista. Yhteisten palvelujen kieltäminen joiltakin kansalaisilta kansallisuuden, kielen, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen tai sukupuolen vuoksi on vastoin Jumalan luomistyötä. Ihminen on tarkoitettu elämään yhteydessä toisten kanssa, jotta jokainen voisi palvella toistaan ja tuottaa hyvää elämää. Ihmisoikeuksien loukkaukset ovat siksi syntiä Jumalaa vastaan.

 

Suurimpiin haasteisiimme kuuluu tällä hetkellä, miten voimme suojella ihmisiä, jotka joutuvat pelkäämään sen vuoksi, että ovat nousseet vastustamaan toisille pahaa tekeviä. Kansainvälinen yhteisö ei ole onnistunut poistamaan edes valtioiden harjoittamaa sortoa omia kansalaisiaan kohtaan. Jatkuvasti saamme seurata surullisia uutisia siitä, miten ihmisille käy vain sen vuoksi, että he haluavat elää tavallista elämää kaikkien muiden tavoin.

 

Kristuksen kirkolla ei ole käytettävissään maallisen vallan aseita maailman muuttamiseksi. Sillä on käytössään paljon voimakkaampi väline. Se pysyy uskollisena Herransa sanalle siitä, mikä on tärkein käsky. Jeesuksen sanojen mukaan kirkon kaiken toiminnan tulee nousta rakkaudesta Jumalaan ja lähimmäiseen. Jumala kutsuu meitä toimimaan niin kuin hän itse tekee.  Lähimmäinen on se, joka tarvitsee turvaa ja tukea. Rakkauden kaksoiskäsky on sen vuoksi kirkon lähetyskäsky.

 

Haluatko siis hyvää elämää? Jos etsit sitä vain itsellesi, en uskalla luvata, että sen tavoitat. Jos haluat hyvää elämää toiselle, tiedän, että se voi toteutua. Kristuksen kirkko on olemassa hyvän elämän toteutumiseksi rakkauden vuorovaikutuksessa. Jumalan sanasta opimme, että turva Jumalassa on jokaisen ihmisen oikea ja kestävä onnellisuuden lähde. Sinä voit olla rohkeasti mukana antamalla tukea ja turvaa jollekin lähimmäiselle omien voimavarojesi mukaan niin kuin Jumala. Riittäisikö se sinulle vastaukseksi kysymykseen, mikä voisi olla tärkeintä ja suurinta sinun elämässäsi?

 

Rukoilemme:

Herra Jeesus Kristus. Sinä herätät meidät näkemään vastuumme meitä tarvitsevista ihmisistä. Anna meille uskosta nousevaa rohkeutta muuttaa maailmaa rakastamalla niitä, jotka olet antanut meille elämään kanssamme tässä ajassa. Aamen.

 

Saarna Turun Mikaelinkirkossa 7.10.2007

19. sunn. helluntaista

Seppo Rissanen

Suomen Lähetysseuran johtajaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.