SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Herran rukous - ekumeeninen sanamuoto

Herran rukous on Jeesuksen asettama ja opettama. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat. Teidän Isänne kyllä tietää mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. 


Jeesuksen rukousopetus on luettavissa: ja .

 

Sanamuodot näissä teksteissä ovat hieman toisistaan poikkeavat. Muun muassa rukouksen viides pyyntö kuuluu Matteuksen mukaan: Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Luukkaan mukaan tämä pyyntö kuuluu: Anna meille syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle, joka on meille velassa.

 

Rukouksen saattaminen kaikkien hyväksymään sanamuotoon on eri kielialueilla aiheuttanut mielipiteenvaihtoa, niin myös meillä Suomessa. Alkukielestä kääntäminen on aina haaste.

 

Herran rukousta rukoillaan kaikissa kristillisissä kirkkokunnissa. Suomen sanamuoto sisältyy kirkolliskokouksen hyväksymään kirkkokäsikirjaan. Kirkolliskokous on hyväksynyt myös rukouksen ekumeenisen sanamuodon, joka laajan valmistelutyön jälkeen 1.2.1973 hyväksyttiin Suomen Ekumeenisen Neuvoston yleiskokouksessa.

 

Suomen ortodoksisessa kirkossa ja myös katolisessa kirkossa käytetään ainoastaan ekumeenista sanamuotoa.

 

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan
päällä niin kuin taivaassa. 

 

Anna meille tänä päivänä
jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille anteeksi velkamme
niin kuin mekin annamme anteeksi
velallisillemme.

 

Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima
ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston 1.2.1973 hyväksymä ekumeeninen sanamuotoSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.