SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pyhä Jumala. Sinä olet tutkimaton

 

Pyhä Jumala. Sinä olet tutkimaton, pohjaton rauhan syvyys,

sanomaton rakkauden meri, siunausten lähde ja hellyyden lahjoittaja.

 

Sinä lähetät rauhan niille, jotka sen vastaanottavat;

Avaa meille tänä päivänä rakkautesi meri

ja juota meidät armosi rikkauksien

ja kaikkein suloisimpien hyvyytesi lähteitten runsailla virroilla.

 

Tee meistä hiljaisuuden lapsia ja rauhan perillisiä,

sytytä meissä rakkautesi tuli;

kylvä meihin pelko sinua kohtaan;

vahvista heikkouttamme voimallasi;

liitä meidät läheisemmin sinuun ja toisiimme

lujassa ja purkamattomassa ykseyden sidoksessa.

 

This text is taken from the Ecumenical Prayer Cycle on the Gulf region:

 

O God, who art the unsearchable abyss of peace,

the ineffable sea of love, the fountain of blessings

and the bestower of affection,

who sendest peace to those that receive it;

 

Open to us this day the sea of thy love

and water us with plenteous streams

from the riches of thy grace

and from the most sweet springs of thy kindness.

 

Make us children of quietness and heirs of peace,

enkindle in us the fire of thy love;

sow in us thy fear;

strengthen our weakness by thy power;

bind us closely to thee and to each other

in our firm and indissoluble bond of unity:


Syrian Clementine Liturgy (in: For all God’s people; p. 73)Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.