SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Siunaus

 

Siunatkoon meitä rauhan ja oikeuden Jumala;
Siunatkoon meitä Poika, joka pyyhkii pois kyyneleet, jotka maailman kärsimys on aiheuttanut;
Siunatkoon meitä Henki, joka tekee sovituksen ja toivon meille eläväksi;
tänään ja ikuisesti.

 

Aamen.

 

Blessing 

 

May the blessing of the God of peace and justice be with us;
May the blessing of the Son who weeps the tears of the world’s suffering be with us;
And may the blessing of the Spirit who inspires us to reconciliation and hope be with us;
from now into eternity.

 

Amen.

 

2003 © Clare McBeathSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.