SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Sankt Patriks sköld

Jag binder fast vid mig idag

Treenighetens starka namn.

Jag tillber och jag älskar Gud 

som är Tre i En och En i Tre. 

Jag binder fast vid mig för evigt,
i kraft av tron, Kristi människoliv,
Hans dop i vattnet i Jordanfloden,
Hans död på korset som frälste mig,
Hans uppståndelse ur den tomma graven,
Hans återvändo till himlens land,
Hans återkomst på domens dag,
Jag binder fast vid mig idag.

 

Jag binder fast vid mig idag,

en stjärnströdd himmels varje dygd,

den solens stråle som ger oss livet,

och månens vithet om natten sen, 

och blixtens ljus som ljungar fritt,

och vindens rasande storm och skrän,

den fasta jorden, det salta havet, 

omkring den eviga klippans krön.

 

Jag binder fast vid mig idag
Guds makt att hålla och leda mig,
Hans ögon vakar, hans makt ger styrka,
Hans öra lyssnar till min bön,
Guds vishet undervisar mig,
Hans hand mig leder, hans sköld ger värn,
Guds ord ger mig orden,
Hans himlaskara beskyddar mig. 

 

Kristus hos mig, Kristus i mig,

Kristus bakom, Kristus framför,

Kristus bredvid, Kristus vinner mig,

Kristus tröstar och upprättar mig.

Kristus under mig, Kristus över mig,

Kristus i lugnet, Kristus i faran,

Kristus i allas hjärtan som älskar mig,

Kristus på väns och främlings läppar.

 

Jag binder fast vid mig det namnet,
Treenighetens starka namn
Jag tillber och jag älskar Gud,
som är Tre i En och En i Tre,
Av honom är varje väsen skapat,
Evig Fader, Ande, Ord.
Högt lovad, prisad min frälsnings Herre.
All frälsning är av Kristus, Herren!                                   

_____

St. Patrick's Breastplate, AD 433 

 

Till svenska: Sr. Gerd Swensson, Te DeumSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.