SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukouspäivät - Böndagar

Maassamme on jo neljänsadan vuoden ajan ollut vuotuisia rukouspäiviä. Aikaisemmin ne olivat valtiovallan määräämiä, mutta vuoden 2004 alusta rukouspäivien valinta ja päättäminen on ollut kirkkojen omissa käsissä. Vuonna 2008 siirryttiin kahden rukouspäivän käytäntöön.

 

  • Ensimmäinen rukouspäivä 18.1. sijoittuu Kristittyjen ykseyden ekumeeniselle rukousviikolle ja päivä on Kristittyjen ykseyden rukouspäivä.
  • Toinen rukouspäivä 24.10. sijoittuu Ekumeeniselle vastuuviikolle ja Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä.


  • Första böndagen infaller 18 januari och heter Böndagen för kristen enhet.
  • Andra böndagen infaller 24 oktober och heter Böndagen för fred, mäskliga rättigheter och internationellt ansvar.


Rukouspäiviä vietetään kalendaarisesti. Käytännössä tämä useimmiten merkitsee arkipäivänä pidettävää rukoushetkeä, sanajumalanpalvelusta, viikkomessua tai ekumeenista juhlaa. Rukouspäiväjulistus on hyvä lukea seurakunnalle ensimmäisenä rukouspäivänä, mutta se voidaan lukea jo ensimmäistä rukouspäivää edeltävänä sunnuntaina.


Vuosisatainen perinne

Rukouspäiväjulistus on yli 400-vuotiaana perinteenä yksi valtionpään vanhimpia virkatehtäviä. Nykyisin tasavallan presidentti virkakautensa alussa päättää, jatkaako tätä käytäntöä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on päättänyt edeltäjänsä tavoin allekirjoittaa vuosittaisen rukouspäiväjulistuksen.  

 

Julistus toivotaan luettavan seurakunnissa ensimmäisenä rukouspäivänä 18.1. tai sitä edeltävänä sunnuntaina. Rukouspäiväjulistuksen valmistelu siirtyi valtiolta kirkoille uuden perustuslain (2000) ja uskonnonvapauslain (2003) tultua voimaan.

 

Vuoden 2004 rukouspäiväjulistus oli ensimmäinen Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) valmistelema ja julistuksen allekirjoittaminen jäi tasavallan presidentin henkilökohtaisesti ratkaistavaksi.

 

SEN:lla on hallituksensa asettama ruokouspäivätyöryhmä, joka valmistelee julistustekstin. Tasavallan presidentti käsittelee tekstin ja allekirjoittaa sen hyväksymisensä jälkeen.

 

Lue lisää:

 


Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on 17.10.2022 antanut julistuksen kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä vuonna 2023.

Rukouspäiväjulistuksessa todetaan, että elämme suurten ka...
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on 11.10.2021 antanut vuoden 2022 julistuksen kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä. Rukouspäiväjulistuksessa todetaan, että sanoma...
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on 27.10.2020 antanut vuoden 2021 julistuksen kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä. Rukouspäiväjulistuksessa todetaan, että rukouspäivät Ekumeenisella...
Menneessä maailmassa keisari tai kuningas päätti kansan uskonnosta. Rukouspäiväperinne juontaa juurensa neljänsadan vuoden takaa. Monet oman maamme nyt keski-ikäiset ja vanhemmat ihmiset muistavat han...
Vuoden 2020 rukouspäiväjulistus nostaa keskiöön ystävällisyyden ja vieraanvaraisuuden teemat. Ystävällisyyden osoittaminen ja hyvä tahto luovat perustan turvallisuudelle ja yhteistyölle...

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on 28.11.2018 antanut vuoden 2019 rukouspäiväjulistuksen kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä. Ekumeenisen rukousviikon teema Olkaa rehellisiä ja...
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on 10.11.2017 antanut vuoden 2018 rukouspäiväjulistuksen kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä. Ekumeenisen
rukousviikon teema Herran käsi on voimallinen muist...
Tasavallan presidentin tälle vuodelle antama
rukouspäiväjulistus sisältää ajankohtaista asiaa. Siinä nostetaan keskiöön
tasavaltamme juhlavuosi ja kiitollisuus menneiden sukupolvien työstä. Refo...
Rukouspäiväjulistuksessa 2017 nousee keskiöön kiitollisuus, joka antaa
sovinnollista mieltä ja auttaa jakamaan omastamme. Kiitollisuus sisältää toivon
huomisesta. Kiitollisina kansakuntamme vapa...
Tasavallan presidentin 24.10.2015 antama
vuoden 2016 rukouspäiväjulistus painottaa vuorovaikutusta koko ihmiskunnan ja
luonnonympäristön kanssa. Sodat ja ilmastonmuutos ajavat ihmisiä kodeistaan...
Tasavallan presidentin 28.11.2014
antama vuoden 2015 rukouspäiväjulistus painottaa turvallisuutta. Turvallisuus
pohjautuu ihmisarvoon ja oikeudenmukaisuuteen. Turvallisuus on ihmiskunnan ja
m...
Rukouspäiväjulistus on yli 400-vuotiaana perinteenä yksi
valtionpään vanhimpia virkatehtäviä. Nykyisin tasavallan presidentti
virkakautensa alussa päättää, jatkaako tätä käytäntöä. Tasavallan pr...
Oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys nousevat keskeisinä esiin vuoden 2013 rukouspäiväjulistuksessa, jonka tasavallan presidentti Sauli Niinistö on allekirjoittanut 30. lokakuuta 2012. Raamatun opet...
Vuoden 2012 rukouspäiväjulistus nostaa keskiöön Raamatun ja sen merkityksen kielelle, kulttuurille, arvoille ja asenteille. Raamatun saaminen kaikkien lukutaitoisten ulottuville vaikutti aikanaan ratk...
Vuoden 2011 rukouspäiväjulistus nostaa keskiöön yhteisöllisyyden ja kohtaamisen. Yhteisön jäsenyys avaa mahdollisuuden uudistumiseen ja maailman muuttamiseen. Tekstissä viitataan myös vuonna 2011 viet...
Rukouspäiväperinteessä tapahtui muutos vuoden 2003 uskonnonvapauslain uudistuksen myötä. Vuoden 2004 rukouspäiväjulistus oli kirkkojen valmistelema. Sitä ei julkaistu enää valtion toimesta. Valmistelu...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.