SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukouspäiväjulistukset 2004 alkaen

Rukouspäiväperinteessä tapahtui muutos vuoden 2003 uskonnonvapauslain uudistuksen myötä. Vuoden 2004 rukouspäiväjulistus oli kirkkojen valmistelema. Sitä ei julkaistu enää valtion toimesta. Valmistelu tapahtui Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa. Tasavallan presidentti Tarja Halonen halusi vanhaa tapaa noudattaen allekirjoittaa sen.


Vuoden 2010 rukouspäiväjulistus nostaa keskiöön pyhän ja siirtolaisuuden. Siinä muistetaan myös lähetystyön juhlavuotta. Julistukseen liittyvät kullekin päivälle tarkoitetut raamatuntekstit, joita käy...
Tasavallan presidentti Tarja Halosen on allekirjoittama rukouspäiväjulistus vuodelle 2009 nostaa keskiöön erityisesti ilmastomuutoksen ja lasten oikeudet. 
Vielä vuodelle 2007 valittiin vanhaan tapaan neljä rukouspäivää, jotka sijoittuivat sunnuntaipäiville. Suomen ev.lut. kirkon piirissä on koettu vanha rukouspäiväkäytäntö ongelmalliseksi, koska rukousp...
Tasavallan presidentti allekirjoitti 18.12.2006 julistuksen neljästä rukouspäivästä 2007. Julistuksessa korostetaan yhteisöllisyyttä ja yhteyttä Jumalaan sekä lähimmäisiin. Jumalan luomana luomakunnan...
Julistuksessa korostetaan sukupolvien välisen yhteyden merkitystä. Ihmisen kokonaisvaltainen kehitys riippuu olennaisesti ihmissuhteista. Monet kulttuuriperintöön kuuluvat asiat, kuten hyvät tavat, ti...
Julistus neljästä ekumeenisesta kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä vuonna 2005
Människor har genom tiderna sökt trygghet mitt i osäkerheten. Enligt Bibeln är Gud en tillflykt och en borg, ett livslångt skydd för varje människa (Ps. 91:1-2).
Julistus neljästä ekumeenisesta kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä vuonna 2004 Maamme rukouspäiväkäytäntö on peräisin keskiajalta. Kehotus viettää rukouspäivää kutsui kansal...

Plakat

om fyra ekumeniska tacksägelse-, bot- och böndagar år 2004Helsingfors den 23 december 2003


...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.