SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Julistus kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä vuonna 2014 

 

Elämän ytimessä on yhteys. Toiset ihmiset ja koko ympäröivä luomakunta kutsuvat vuorovaikutukseen. Kun olemme avoimia toisia kohtaan, ojennamme kätemme ja tartumme yhteyden mahdollisuuteen. Saamme nähdä ja kuulla ja tulla itse nähdyiksi ja kuulluiksi. Kristinuskon mukaan Jumala on luomisessa antanut yhteyden ja vuorovaikutuksen lahjan.

 

Erilaisuus haastaa astumaan itsemme ulkopuolelle ja löytämään yhteyden. Se synnyttää vuorovaikutusta ja innoittaa ajattelemaan uudella, luovalla tavalla. Yhteys luo osallisuutta ja turvallisuutta, jotka ovat elämän edellytys.

 

Jos näemme toisen ja erilaisen ihmisen uhkana, emme kykene katsomaan häntä emmekä ojentamaan kättämme. Pelko estää yhteyden ja pakottaa usein etsimään turvaa rahasta, vallasta ja väkivallasta. Vailla tasaveroista suhdetta toisiin myös käsitys omasta itsestä vääristyy. Raamatun mukaan synti on vieraantumista Jumalasta, lähimmäisestä, luomakunnasta ja omasta sisimmästä. Synti synnyttää pelkoa ja kuolemaa.

 

Risti ja ylösnousemus ovat kristinuskon ytimessä. Ristin tie on avoimuuden ja itsensä antamisen tie. Se tarkoittaa täydellistä kunnioitusta toista ja hänen erilaisuuttaan kohtaan. Risti kutsuu elämäntapaan, joka luo tilaa kasvulle meissä, toisissa ihmisissä ja luomakunnassa. Ylösnousemus vakuuttaa, että avoimuus ja yhteys voittavat pelon ja vihan ja että niin syntyy aito turvallisuus. Yhteiskunnan eheys rakentuu toisen ihmisyyden kunnioittamiselle.

 

Työ on kaikissa muodoissaan ihmisen luovuuden ja ihmisten välisen yhteyden olennainen muoto. Kotityö, vapaaehtoistyö ja ansiotyö ovat yhtä arvokkaita.

 

Tasapainoiseen ja turvalliseen elämään kuuluvat arki ja pyhä, toimeliaisuus ja lepo, ahkerointi ja juhla, vastuu ja vapaus. Työ rakentaa kunkin omaa persoonaa, perheen toimeentuloa ja yhteiskunnan hyvinvointia. Vuonna 2014 Euroopan Unioni kiinnittää huomiota perhe-elämän ja työn tasapainoiseen yhteensovittamiseen.

 

Jokaisen oma turva on sidoksissa toisten turvallisuuteen. Tasa-arvoon ja osallisuuteen perustuva yhteiskunta edistää ihmisten yhteisvastuuta. Väkivalta on merkki siitä, että luottamus horjuu. Veriteot varsinkin perheissä ja kouluissa pakottavat kysymään, kuinka voimme vahvistaa välittämistä ja yhteisvastuuta keskuudessamme. Mahdollisuus parempaan lähtee jokaisesta meistä.

 

Vuonna 2014 Ekumeenisen vastuuviikon teema käsittelee asekauppaa. Aseet kuuluvat valvottuun käyttöön ja hädän torjumiseen. Väärissä käsissä ne luovat äärimmäistä turvattomuutta. Pienaseiden leviäminen maailman levottomuuspesäkkeissä kylvää pelkoa ja saa aikaan joukkotuhoa. Laiton asekauppa liittyy usein kallisarvoisten raaka-aineiden epäilyttäviin markkinoihin. Näitä raaka-aineita voi päätyä meidänkin ostamiimme tuotteisiin. Yhteinen tehtävämme on edistää rehellistä työtä ja käydä reilua kauppaa, jossa työntekijälle maksetaan oikeudenmukainen palkka eikä ketään alisteta epäinhimillisiin oloihin.

 

Kaikkia ihmisiä kutsutaan katsomaan toinen toistaan silmiin ja rakentamaan yhteyttä ja luottamusta. Siihen perustuvat turvallisuus ja toivo kotimaassamme ja koko maailmassa.

 

Helsingissä 24. lokakuuta 2013

Tasavallan presidentti

Sauli NiinistöSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.