SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Plakat om två ekumeniska böndagar år 2014 

Livet är gemenskap. Våra medmänniskor och hela skapelsen inbjuder oss till samverkan. När vi öppnar oss för varandra sträcker vi ut våra händer och fattar tag i gemenskapens möjligheter. Vi får se och höra, vi får synas och bli hörda. Enligt kristen tro har Gud i skapelsen gett oss gemenskapens och samverkans gåva.

 

Olikheter utmanar oss att gå ut ur oss själva och finna gemenskapen. En dialog föds, som inspirerar oss att tänka på ett nytt, skapande sätt. Gemenskap skapar delaktighet och trygghet, förutsättningar för liv.  

 

Om vi betraktar en annorlunda människa som ett hot förmår vi inte se henne eller sträcka ut vår hand mot honom. Rädsla är ett hinder för gemenskap och tvingar oss ofta att söka vår trygghet i pengar, makt och våld. Vår självuppfattning lider så länge vi inte har ett jämlikt förhållande till andra. Enligt Bibeln är synd att fjärma sig från Gud, nästan, skapelsen och vårt innersta. Synden föder rädsla och död.  

 

Korset och uppståndelsen är grunden för den kristna tron. Korsets väg är öppenhetens och självutgivelsens väg. Det innebär att vi respekterar varandra och varandras olikheter helt och fullt. Korset inbjuder till ett liv som ger utrymme för tillväxt i oss själva, hos andra och i skapelsen. Uppståndelsen försäkrar oss att öppenhet och gemenskap segrar över rädsla och hat och skapar äkta trygghet. Samhällets enhet bygger på att vi respekterar varandras mänsklighet.  

 

Arbete i olika former är viktigt för människans skapande och för gemenskap människor emellan.

 

Hemarbete, frivilligarbete och lönearbete är alla lika viktiga.

 

Till ett tryggt liv hör vardag och helg, aktivitet och vila, arbete och fest, ansvar och frihet.  Arbete bekräftar individen, garanterar familjens utkomst och samhällets välfärd.  År 2014 uppmärksammar Europeiska Unionen hur familjeliv och arbete kan balansera.  

 

Vår trygghet är förknippad med andras säkerhet. Ett samhälle som grundar sig på jämlikhet och delaktighet främjar vårt gemensamma ansvar. Våld är ett tecken på att det brister i förtroende. Våldsdåd i familj och skola tvingar oss att fråga hur vi kan stärka omsorg och ansvar för varandra. Vi bär alla inom oss möjligheten till något bättre.

 

År 2014 lyfter Ekumeniska ansvarsveckan upp vapenhandeln. Vapen ska användas under övervakning och när fara hotar. Om vapnen hamnar i fel händer skapar de stor otrygghet. Konventionella vapen som sprids till världens oroliga hörn bidrar till rädsla och massförstörelse. Den olagliga vapenhandeln är ofta förknippad med hanteringen av dyrbara råvaror. Dessa råvaror påträffas också i produkter hos oss. Vårt gemensamma uppdrag är att främja ärligt arbete och köpa rättvisemärkta produkter, så att arbetare får en skälig lön och ingen förnedras i omänskliga förhållanden.

 

Alla människor inbjuds att möta varandra och tillsammans bygga gemenskap och förtroende. På detta grundar vi vår trygghet och vårt hopp både i vårt eget land och i hela världen.

 

Helsingfors, 24 oktober 2013

Republikens president

Sauli NiinistöSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.