SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukouspäiväjulistus 2015 nostaa keskiöön turvallisuuden 

Tasavallan presidentin 28.11.2014 antama vuoden 2015 rukouspäiväjulistus painottaa turvallisuutta. Turvallisuus pohjautuu ihmisarvoon ja oikeudenmukaisuuteen. Turvallisuus on ihmiskunnan ja maapallon yhteinen asia. Turvallisuus syntyy luottamuksesta, joka ulottuu uhkakuvien ja erottavien muurien yli. Turvallisuus kasvaa avoimuudesta, jonka raamatullinen nimi on vieraanvaraisuus. 

 

Rukouspäiväjulistus on yli 400-vuotiaana perinteenä yksi valtionpään vanhimpia virkatehtäviä. Nykyisin tasavallan presidentti virkakautensa alussa päättää, jatkaako tätä käytäntöä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on päättänyt edeltäjänsä tavoin allekirjoittaa vuosittaisen rukouspäiväjulistuksen. Presidentti Niinistö on henkilökohtaisesti hyväksynyt julistuksen tekstin, jonka SEN:n hallituksen asettama työryhmä on valmistellut.

 

Turvallisuus tarkoittaa suvaitsevaisuutta, kunnioitusta ja vastavuoroisuutta ihmisten välillä, yli rajojen: rikkaiden ja köyhien välillä, nuorten ja vanhojen kesken, eri kielten ja kulttuurien välillä, eri uskontojen kesken, yli pelkojen ja viholliskuvien. Sitä tarvitaan omassa lähiympäristössämme, kotimaassamme, koko ihmiskunnassa ja suhteessamme kaikkeen luotuun.

 

Julistuksessa nostetaan esiin myös luonnonvarat ja koko ihmiskunnan oikeus niihin. Turvallisuuden vakavimmat uhkat liittyvät usein niiden omistukseen. Julistuksessa tuodaan esille myös se, että puhdas vesi on esimerkiksi täällä Suomessa luonnon lahja, jota emme aina osaa arvostaa.

 

Julistus luetaan kaikissa seurakunnissa ensimmäisenä rukouspäivänä 18.1. Rukouspäiväjulistuksen valmistelu siirtyi valtiolta kirkoille uuden perustuslain (2000) ja uskonnonvapauslain (2003) tultua voimaan.

 

Vuoden 2004 rukouspäiväjulistus oli ensimmäinen Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) valmistelema ja julistuksen allekirjoittaminen jäi tasavallan presidentin henkilökohtaisesti ratkaistavaksi.

 

Rukouspäivätyöryhmä

 

SEN:n hallituksen asettama rukouspäivätyöryhmä on valmistellut julistuksen tekstin ja valinnut siihen liittyvät raamatuntekstit. Työryhmään kuuluvat toimittaja, TM Stig Kankkonen ja pastori Taina Manninen ev.lut. kirkosta. Ortodoksista kirkkoa edustaa toimittaja Saila Keskiaho ja Suomen vapaakristillistä neuvostoa rehtori Taina Karhu. SEN:n pääsihteeri Heikki Huttunen toimii työryhmän sihteerinä.

 

Rkouspäivajulistus 2015.pdfBöndagsplakat 2015.pdf 


Turvallisuus on
kaikkien perustarve ja vesi on elämän edellytys. Ekumeenisen rukousviikon
kansainvälinen teema perustuu tänä vuonna kertomukseen Jeesuksen ja
samarialaisen naisen kohtaamisest...
Trygghet är
ett grundläggande mänskligt behov och vatten är en förutsättning för liv. I år
handlar Ekumeniska böneveckans internationella tema om berättelsen om Jesus och
den samariska kvinna...
Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä
Böndag för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.