SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Raamatuntekstit toiseen rukouspäivään 24.10.

Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä

Ps. 107:23–32

Jotkut heistä nousivat laivoihin

ja hankkivat elantonsa aavoilla merillä.

He näkivät Herran teot,

syvyyksien ihmeet, hänen suuret tekonsa.

Herra käski, ja nousi myrskytuuli,

meri aaltoili rajusti.

He nousivat korkeuksiin, vaipuivat syvyyksiin,

hädän hetkellä heidän rohkeutensa murtui.

He keinuivat, he huojuivat kuin juopuneet,

heidän taidoistaan ei ollut apua.

Mutta hädässään he huusivat avuksi Herraa,

ja Herra auttoi heidät ahdingosta.

Hän tyynnytti tuulen,

ja aallot hiljenivät.

He riemuitsivat, kun myrsky laantui

ja Herra vei heidät kaivattuun satamaan.

Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään,

ylistäkööt ihmeellisiä tekoja,

jotka hän on ihmisille tehnyt!

Kuuluttakoot hänen kunniaansa kansan keskellä,

hänen kiitostaan vanhinten kokouksissa! 

Room. 12:9–18

Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa. Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.

 

Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa.

Matt. 5:13–16

 

”Te olette maan suola. Mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään: se heitetään menemään, ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa.

 

Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.”Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.