SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pääsihteeri Heikki Huttusen saarna  

isä Heikki Huttunen.

Vanha tarina Egyptin erämaasta kertoo: Pyhittäjä Makarios käveli autiomaan hiekalla ja huomasi edessään pääkallon. Kuinka ollakaan, pääkallo puhkesi puhumaan. ”Sinä olet Makarios ja kun sinä rukoilet puolestamme, se helpottaa oloamme.” Makarios hämmentyi: ”Mutta kuka sinä olet ja mistä puhut, missä olet ja miten olosi helpottuu?” Pääkallo vastasi: ”Minä olen tällä paikalla olleen pakanallisen temppelin pappi ja nyt olen helvetin tulimeressä monen kristitynkin papin kanssa. Meidät on kahlehdittu toisiimme niin, ettemme näe toisiamme. Mutta kun sinä rukoilet puolestamme, kahleemme heltiävät ja voimme katsoa toisiamme silmiin. Se helpottaa oloamme.” Makarios itki ja hautasi pääkallon ja jatkoi rukoustaan elävien ja kuolleitten puolesta.

 

Tämä pieni tarina ei kerro varmaankaan niinkään helvetin rakenteesta, vaan siitä, mikä ei ole helvettiä. Toisen silmiin katsominen, toisen kohtaaminen kasvoista kasvoihin, kuuluu elämän ytimeen. Elämän ytimessä on suhde Toiseen. Minä voin oikeasti olla minä, vain jos on olemassa Sinä. Syvimmillään tämän suhteen nimi on rakkaus.

 

Rakkaus on se elämän voima, joka vallitsee Kolmiyhteisessä Jumalassa, Isässä ja Pojassa ja Pyhässä Hengessä. Uuden testamentin mukaan Jumala on Rakkaus. Itsekkyys, itsekeskeisyys ja itseriittoisuus tekevät rakkauden mahdottomaksi, ja joudumme eroon Jumalasta, toinen toisestamme, muista luoduista ja omasta itsestämmekin. Toisesta tulee ulkopuolinen, ja tällöin hänen erilaisuutensa on uhka, jota vastaan minun pitää puolustautua. Tämän pirstoutumisen nimi on synti ja sen seuraus on kuolema.

 

Jumala itse tulee maan päälle, keskelle pirstoutunutta elämää. Se, että Jeesus elää niin kuin opettaa, se että Hän osoittaa kunnioitusta ja rakkautta sille, joka on toinen kuin hän itse, avaa uuden tien. Mutta Jeesuksen tie ei ole maallisen menestyksen tie tai ihmisten suosion tie, se on itsensä antamisen tie. Jeesus kuolee niin kuin elikin, toisia varten, ristillä riippuen. Se on Jumalan nöyryyttä, itsensä antamista. Se on rakkautta, joka voittaa pirstoutumisen ja kuoleman, ja avaa eheytymisen tien.

 

Jeesus Kristus lupaa opetuslapsilleen puolustajan. Hän on Totuuden henki, jota maailma ei voi saada eikä tuntea. Hengen kreikankielinen nimitys, Paraklitos, tarkoittaa puolustajaa mutta myös lohduttajaa ja vierelle kutsujaa, vierellä kulkijaa. Pyhä Henki kutsuu suhteeseen, kanssakäymiseen, löytämään Sinän, jotta löytäisin oikean Minäni.  Pyhä Henki parantaa minut itsekeskeisyydestä niin että kykenen avautumaan suhteeseen Jumalan kanssa, lähimmäisen kanssa, muun luomakunnan kanssa, ja terveellä tavalla myös oman itseni kanssa. Rakkaus kutsuu minut ulos itseriittoisuudestani, ottamaan riskin jotta löytäisin yhteyden. Se, että Toinen on toisenlainen kuin minä, ei enää ole uhka, vaan mahdollisuus yhteyteen. Jeesus lupaa opetuslapsilleen, että he saavat tuntea Hengen ja että tämä Lohduttaja aina pysyy heidän luonaan ja on heissä.

  

Rukoilkaamme Pyhää Henkeä Simeon Uusteologin sanoin:

Tule, totinen valkeus.

Tule, iankaikkinen elämä.

Tule, kätkössä oleva salaisuus.

Tule, aarre, jolla ei ole nimeä.

Tule, kaikki sanat ylittävä todellisuus.

Tule, ymmärryksen ylittävä persoona.

Tule, loputon riemu.

Tule, illaton valo.

Tule, pelastettujen pettämätön toivo.

Tule, sinä yksin yksinäisten luokse.

Tule, sillä sinä olet sisimpäni kaipaus.

Tule, elämäni hengitys.

 

(sitaatti kirjassa Kallistos Ware, Ortodoksinen tie. Suom. Matti Sidoroff. Ortodoksinen Veljestö 1985.)

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.