SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen sanajumalanpalvelus rauhan puolesta

Vuoden 2004 kristittyjen ykseyden rukousviikon ja tämän ekumeenisen jumalanpalveluksen teema on Syyrian Aleppon kristillisten kirkkojen ehdotus. 


Vuoden 2004 rukousviikon kansainvälinen aineisto oli valmisteltu Syyrian Aleppossa. Aineiston esittelyssä todettiin mm: Ekumeeniset suhteet ovat hyvässä kunnossa, ja yhteisiä tapahtumia järjestetään usein. Paljon on vuoden 2004 jälkeen muuttunut, eikä todellakaan parempaan suuntaan. Rukous rauhan puolesta on edelleen tärkeätä ja keskeistä.


Tässä jumalanpalveluksessa käytetään tarkoituksellisesti sellaista ekumeenisen jumalanpalveluksen mallia, jota käytetään yleisesti Aleppon katolisissa, protestanttisissa ja ortodoksisissa kirkoissa. 

 

Sille on ominaista, että alussa on ylistyslaulua, sen jälkeen katumusrukous, raamatunopetusta, laulettuja esirukouksia ja Pyhän Hengen rukous. Tämän jumalanpalveluksen rukoukset ovat peräisin mainittujen idän kirkkojen liturgisista perinteistä. Useimmat tässä käytetyistä rukouksista ovat syyriankielisistä liturgioista.

 

Ehdotettujen rukousten käyttäminen sellaisinaan pyrkimättä mukauttamaan niitä olisi osoitus hengen ekumeniasta, samoin jumalanpalveluksen kulun, järjestyksen ja olennaisten liturgisten elementtien noudattaminen. Tässä on myös hyvä tilaisuus, jos se on mahdollista paikallisessa ekumeenisessa tilanteessa, kutsua idän ja ortodoksisten kirkkojen edustajia osallistumaan jumalanpalvelukseen ja pohtimaan yhdessä, miten näitä ehdotuksia voitaisiin soveltaa.

 

Joidenkin yhteisöjen saattaa kuitenkin olla vaikeaa kokea rukoukset omikseen. Siinä tapauksessa idän perinteen rukouksia voi lyhentää niitä muuttamatta. Rukoukset voi valita myös muualta ortodoksisesta rukousperinteestä tai tutumman perinteen parista. Joka tapauksessa, jos jumalanpalveluksen rakenne, järjestys ja jokainen elementti säilytetään, on jumalanpalveluksen ydin selkeä ja hengellinen tavoite saavutettu - ei tyrkyttämällä vain yhden liturgisen perinteen rukouksia, vaan sallimalla seurakunnalle uskossa yhteinen kokemus itäisten sisartemme ja veljiemme kanssa. Kristittyjen keskinäinen hengellinen yhteys nousee selvästi esille, kun he rukoilevat rauhaa maailmaan vuonna 2004 ilmaisten yhteisen uskonsa ylösnousseeseen Kristukseen, joka on rauhan lähde.

 

Tämä on jumalanpalvelusjärjestys, jonka eri elementit tukevat valittua teemaa:

 

*      Seurakunta laulaa kiitosvirren / -laulun Herralle ja valmistautuu katumusrukouksella kuulemaan Jumalan sanaa. Rukous tuo sisimpäämme rauhan, Jumalan armon hedelmän, ja valmiuden hänen sanansa kuulemiseen.

 

*      Sanan liturgia muodostaa suurimman osan jumalanpalvelusta. Se on julistus rauhasta Jumalan lahjana ihmiskunnalle, kun Jeesuksen omille opetuslapsilleen antamasta lupauksesta tulee todellisuutta ristin ja ylösnousemuksen salaisuudessa, joka huipentuu seurakunnalle annetussa Pyhän Hengen lahjassa. Meidät kutsutaan rakastamaan toisiamme Pyhän Hengen ykseydessä Paavalin tavoin, kuten hän opetti efesolaisia ja hoiti apostolina paimenen tavoin vasta perustettujen paikallisseurakuntien jäseniä. Tämä kristittyjen ja kirkkojen keskinäinen rakkaus, jonka olennainen osa ekumenia on, antaa uskottavuutta todistuksellemme ja erityistehtävällemme kristittyinä, kun pyrimme saamaan rauhan maailmaan.

 

*      Rauhan merkkiä, joka sijoittuu keskelle jumalanpalvelusta - raamatunluvun, uskontunnustuksen ja esirukousten väliin - tulee korostaa erityisesti, samoin kaikkien läsnäolijoiden sitoutumista “säilyttämään hengen yhteys rauhan sitein, niin että meistä tulee yksi ruumis...” Seurakunnan jäseniä rohkaistaan monessa kohdin ilmaisemaan vilpitön, uudistunut lupaus vaalia rauhaa ja kristittyjen keskinäistä sovintoa.

 

*      Osana tapahtumaa voisi olla rauhan vertauskuva, esimerkiksi palmunoksia, kyyhkynen tai kynttilöiden sytyttäminen, mutta paras olisi sateenkaari. Symbolia voisi korostaa jumalanpalveluksen alusta lähtien. Siihen voisi viitata saarnassa; se voisi olla olennainen osa jumalanpalvelusta, ja sen voisi ottaa esille vielä lopussa.

 

*      Yksi vaihtoehto on kutsua ihmisiä todistamaan, millä tavoin he toimivat tai ovat toimineet rauhan hyväksi. 

 

*      Jumalanpalvelus alkoi kiitosrukouksella rauhan Jumalalle; se päättyy rukouksella Pyhälle Hengelle, kalliille aarteelle ja rauhan lähteelle.

 

*      Läsnä olevat eri seurakuntien paimenet voisivat yhdessä lausua päätössiunauksen riippumatta siitä, kuinka aktiivisesti he ovat osallistuneet jumalanpalveluksen toimittamiseen. Päätöksessä voisi korostaa muun muassa sitä, että yhteinen rukous saa täyttymyksensä keskellä arkipäivää. Ekumeeniset jumalanpalveluksemme ja niiden elämäämme tuomat myönteiset asiat vahvistavat kristittyjen keskinäistä yhteyttä. Se on rauhan lahjan profeetallinen ilmoitus.

 

EKUMEENINENSANAJUMALANPALVELUS

 

Aloitus

On suotavaa, että alussa esitellään lyhyesti jumalanpalveluksen rakenne:virret, laulut, musiikki ja Jumalan sanan lukeminen.  

Olisi hyvä, jos vuororukouksilla olisi useita lukijoita. 

Sateenkaari voisi olla paikallisen yhteisön taiteellinen luomus. 

Uhrilahja tulisi mainita jumalanpalveluksen sopivimmassa kohdassa. Sen voisi tulkita sen seurakunnallisen ykseyden ja rauhan merkiksi, joka on mahdoton ilman jakamista ja oikeudenmukaisuutta.

 

J: tilaisuuden johtaja 

S: seurakunta 

E: esilukija 

J: Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 

S: Aamen

 

Alkuvirsi / -laulu (ylistys)

 

Jotkut seurakuntalaisista, esimerkiksi esilukijat ja tilaisuuden johtajat, voivat saapua kulkueena lapset edellään, kädessään Raamattu. Kulkue alittaa sateenkaaren, jonka tulee olla sijoitettu sopivaan paikkaan jumalanpalvelushuoneessa.

 

Ylistysrukous syyrialaisesta liturgiasta (otetaan kokonaisuudessaan, osittain tai valitaan jokin muu).

 

J: Sinun valossasi me näemme valon, Jeesuksen täynnä valoa. Sinä olet todellinen valo, joka valaisee koko luomakunnan; valaise meidät ihanalla valollasi, taivaallisen Isän kirkkaudella. Oi puhdas ja pyhä, joka asut valon majoissa, varjele meitä pahoilta himoilta ja vihan ajatuksilta ja suo, että voisimme tehdä oikeuden tekoja puhtain sydämin.

 

Tänä pyhänä päivänä, joka on tuonut meidät yhteen, anomme sinua luomaan kirkkoosi ykseyttä; pidä meidät rauhasi täyteydessä.

 

S: Aamen.

 

J: Kiittäkäämme Isää Jumalaa, Herrain Herraa; palvokaamme hänen ainoaa Poikaansa ja ylistäkäämme hänen Pyhää Henkeään antamalla elämämme hänen haltuunsa ja anomalla hänen armoaan.

 

S: Armahda meitä, oi Jumala, armollinen ja hyvä.

 

Katumusrukous syyrialaisesta liturgiasta (otetaan kokonaisuudessaan, osittain tai valitaan jokin muu). 

 

J: Armahda meitä, kaikkivaltias Jumala. Me ylistämme sinua, me siunaamme sinua, me palvomme sinua. Me anomme, Herra Jumala, että olisit meille suosiollinen. Oi Jumala, rikas antaja ja ystävä, armahda meitä.

 

S: Herra, armahda.

 

J: Me muistelemme kuolemaasi, Herra Jeesus. Me julistamme ylösnousemustasi; me odotamme paluutasi kunniassa. Armahda meitä. 

 

S: Herra, armahda meitä. 

 

J: Kaikkien anomustemme tähden me pyydämme sinua osoittamaan meille armosi. Oi sinä kaikkien ystävä, suo että voisimme kulkea eteenpäin tänä pyhänä päivänä ja kaikkina elämämme päivinä rauhassa ja Jumalan pelossa. Ota meiltä - kaikilta omiltasi ja kirkoltasi - pois kateus, houkutukset, kaikki pahan teot. Vapahda meidät pahan pauloista, näkyvistä ja näkymättömistä vihollisista. Ja suo meidän tehdä runsain mitoin hyvää ja hyviä tekoja, sillä sinä olet antanut meille voiman murskata käärmeet, skorpionit ja kaikki vihollisen voimat. Älä saata meitä kiusaukseen vaan päästä meidät pahasta sinun armosi, hyvyytesi ja rakkautesi tähden, jota osoitat meille Pojassasi, meidän Herrassamme ja Vapahtajassamme, Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen olkoon kunnia, valta ja ylistys, ja Pyhän Hengen, joka on samaa olemusta, joka antaa elämän, nyt ja aina ja iankaikkisesti.

 

S: Aamen.

 

J: Herra meidän Jumalamme, vastaa rukouksiimme, auta meitä ja pelasta meidät. Kuule rukouksemme ja anomuksemme. Kitke meistä suuressa armossasi kaikki tuomitseminen, pahantahtoisuus ja viha. Suo meille turvallisuus ja rauha sekä onnellinen ja rauhallinen loppu, jotka tahdot antaa rauhan lapsille. Anna meille kristityille sovelias elämän päätös tahtosi ja jumalallisen valtasuuruutesi mukaisesti, jotta voisimme turvautua armoosi ja ylistää sinua nyt ja iankaikkisesti

 

S: Herra, kuule kun rukoilemme anteeksiantoa ja ilmaisemme katumuksemme.

 

J: Ottakaamme Jumalalta vastaan vikojemme ja syntiemme anteeksiantamus, nyt ja iankaikkisesti.

 

S: Armahda meitä, Herra Jumala, anna anteeksi vikamme ja muiden viat, meidän välinpitämättömyytemme ja muiden, erheet jotka on tehty tietoisesti tai vahingossa. Aamen.

 

Raamatunluku:

 

Jesaja 57:19-21, 60:17-22 

Psalmi 72:1-8 

Roomalaiskirje 15:30-33, 16:1-16 (tai Efesolaiskirje 2:13-18) 

Evankeliumiteksti: Johannes 14:23-31

 

Saarna / Puhe

 

(Hetken hiljaisuus)

 

Rukous rauhan puolesta ja rauhantoivotus syyrialaisen liturgian mukaisesti (otetaan sellaisenaan tai valitaan jokin muu).

 

J: Tee meidät arvollisiksi, Herra meidän Jumalamme, virkistämään sieluamme ja täyttämään sydämemme sinun Pyhän Henkesi uudella viinillä.

 

S: Kuule rukouksemme, Herra.

 

J: Herätä sydämemme sinun armosi valolla ja vapauta ne synnin varjoista; valaise henkemme sinun Pyhän Henkesi säteillä.

 

S: Kuule rukouksemme, Herra.

 

J: Tee meidät arvollisiksi, kaikkivaltias Isä, vaihtamaan rauhanmerkki kunkin lähellä olevan kanssa pyhällä suudelmalla, meidän Herramme ja Jumalamme rakkauden kautta.

 

S: Sinun edessäsi, Herra Jumala, me kumarramme päämme palvoen.

 

Laulu (jonka aikana seurakuntalaiset tervehtivät toisiaan rauhan merkillä)

 

Nikean uskontunnustus

 

J: Kuulkaamme Jumalaa viisaasti ja tunnustakaamme: 

 

S: Me uskomme yhteen Jumalaan ...

 

Esirukouksia Antiokian syyrialaisesta liturgiasta(otetaan sellaisenaan, osittain tai korvataan muilla. Vapaata rukousta, jos aikaa jää).

 

E: Osoittakaamme pyyntömme Jumalalle kaikkivaltiaalle, meidän Jumalamme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen Isälle:

 

Me rukoilemme sinua, Herra, että armossasi, kaikkien ystävä, muistaisit yhtä, pyhää ja yhteistä apostolista kirkkoasi.

 

S: Me rukoilemme rauhaa yhdelle, pyhälle ja yhteiselle apostoliselle kirkolle.

 

E: Siunaa näitä luotuja, jotka ovat levittäytyneet maailmankolkasta toiseen, kaikkia kansoja ja heimoja. Laskeutukoon rauhasi taivaasta meidän kaikkien sydämiin, tuo rauha tälle sukupolvelle ja täytä meidät armollasi. Vaateta ylenpalttisella rauhallasi hallituksemme, armeijamme, presidenttimme ja kaikki kansat; naapurimme, maahanmuuttajat ja pakolaiset, oi Rauhan Ruhtinas. Anna meille rauhasi, sillä kaikki hyvä tulee sinulta. Tee meistä omiasi, oi Jumala, meidän Herramme, sillä me tunnemme vain sinut. Sinun pyhää nimeäsi me julistamme. Saakoot sielumme elämän sinun Pyhässä Hengessäsi. Älköön synnin kuolettava voima vallitko palvelijoissasi älköönkä missään kansassa maan päällä.

 

S: Herra, armahda meitä.

 

E: Rukoilkaamme Jumalaa kaikkivaltiasta, Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen Isää. Me anomme armoasi, oi kaikkien ystävä. Muista kokouksiamme pyhän kirkkosi nimissä, siunaa niitä ja anna sanasi levitä kautta koko maailman.

 

S: Me rukoilemme tämän kirkon puolesta.

 

E: Sinä olet sovittanut maan luodut taivaallisten kanssa ja tehnyt ne yhdeksi. Olet toteuttanut suunnitelmasi, ja ruumiisi noustessa taivaaseen sinä täytit maailmankaikkeuden jumaluudellasi ja sanoit opetuslapsillesi ja pyhille apostoleille: “Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille.” Nyt oi rauhan ja turvallisuuden Jumala, suo meille nämä siunaukset, puhdista meidät kaikesta synnistä, kaikesta petollisuudesta, kaikesta ulkokultaisuudesta, kaikesta pahasta, kaikista pahan vehkeilyistä ja muistoista, joita ympäröi kuolema. Pue meidät iankaikkiseen rauhaasi, jotta voisimme säilyttää apostolisen uskon ja elää laupeuden siteiden yhdistäminä. 

 

S: Herra, armahda meitä.

 

E: Vallitkoot turvallisuus ja vauraus ikuisesti kaikkialla maan päällä. Anna meille rauhasi, jotta meistä kaikista tulisi uskon ykseydessä täydellisiä olentoja aina Kristuksen täyteyteen saakka.

 

S: Herra, armahda meitä.

 

E: Siunaa oi Herra kirkkosi rauhaa, kaikkia omiasi ja kaikkia luotujasi. Lopeta kaikki vihollisuudet ja tee rauha sotivien kansojen kesken, jotta heidän miekkansa taottaisiin auranteriksi ja keihäänsä vesureiksi ja jotta he eivät enää opettelisi sotimaan. Ja pidä heidät kaikki ominasi.

 

S: Herra, armahda meitä.

 

E: Herra pelasta kansasi ja siunaa perintöosaasi: vartioi sitä ja säilytä se ikuisesti. Säilytä sen todellinen usko, kunnia ja ihmisarvo sen kaikkina päivinä; perusta se rakkaudelle ja rauhalle, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi.

 

S:. Herra, armahda meitä

 

E: Oi Pyhä Henki, tee meistä arvolliset osallistumaan taivaallisten aarteidesi pyhittämiseen ja uhraamaan sinulle puhtaudessa ja pyhyydessä täällä ja kaikkialla, nyt ja kaikkina elämämme päivinä, jotta hyvä uutisesi julistettaisiin maan ääriin saakka.

 

S:. Herra, armahda meitä

 

Herran rukous (suomeksi käytetään ekumeenista sanamuotoa, mutta kukin rukoilee omalla kielellään).

 

Sitoutumisen uudistaminen

 

S: Herra, me kumarrumme eteesi opetuksesi mukaisesti nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä, toinen toistamme rakkaasti tukien ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan sitein, jotta meistä tulisi “yksi henki ja yksi ruumis”, yhteisen kutsumme ja kutsumuksemme mukaisesti. Yhteen ääneen, hajaannustamme katuen, me omistaudumme työskentelemään yhdessä sovinnon, rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Me seisomme rinta rinnan sinua rukoillen. Auta meitä elämään opetuslapsinasi, voittamaan itsekkyytemme ja uhmakkuutemme, vihamme ja väkivaltaisuutemme. Anna meille voimaa antaa anteeksi. Innosta meitä todistamaan maailmalle, jotta voisimme vaalia vuoropuhelun ilmapiiriä ja viedä eteenpäin toivoa, jonka sinun evankeliumisi on meissä synnyttänyt. Tee meistä rauhasi välikappaleita, jotta kotimme ja yhteisömme, seurakuntamme, kirkkomme ja kansakuntamme heijastaisivat yhä selvemmin sitä rauhaa, jonka sinä olet kauan halunnut meille antaa. Aamen.

 

Todistuspuheenvuorot:

 

Osallistujat voivat vuorotellen esittää todistuspuheenvuoron. He voivat omin sanoin kertoa, kuinka he saavat tai ovat saaneet todistaa rauhantyötä tekevien miesten ja naisten teoista ympärillään tai siitä, miten he itse ovat löytäneet Kristuksessa voiman sovintoon ja tekemään oman osuutensa, jotta kansojen ja kirkkojen kesken vallitsisi rauha.

 

Tilaisuuden johtaja voi kommentoida valittua rauhan vertauskuvaa tai esittää todistuspuheenvuoroista lyhyen yhteenvedon. Sen jälkeen hän johdattaa virteen, jonka aiheena on Pyhä Henki rauhan tuojana.

 

Virsi / Laulu (aiheena rauha Pyhässä Hengessä)

 

Pyhän Hengen rukous

 

Lohdutuksen Jumala, totuuden Henki, aarteiden aarre ja elämän lähde, joka jaat kaikki lahjasi ja suot jumalaisen armon; rauhan ja turvallisuuden Jumala, tule sisimpäämme, puhdista meidät kaikesta synnistä. Luo meihin puhdas sydän, vahvista henkemme. Oi rauhan ja rakkauden Henki, siveyden ja puhtauden Henki, hurskauden ja pyhyyden Henki, viisauden ja älykkyyden Henki, lohdutuksen ja voiman Henki, oi armollinen ja hyvä Pyhä Henki, avaa kyynelemme lähteet pesemään sydämistämme kaiken epäpuhtauden, niin että voit armossasi tehdä niistä asuinsijasi. Tule ja sytytä meihin jumalaisen rakkautesi tuli, uudista meissä laupeuden henki, jotta voimme elää sinussa ikuisesti. Aamen.

 

Herran siunaus

 

Päätösvirsi / -lauluSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.