SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ilse ja Philoxenia – vieraanvaraisuuden syvin merkitys

Outi Piiroinen-Backman kertoo Philoxeniasta. 

”Kaiken vieraanvaraisuuden syvin merkitys on siinä, että antaa toiselle lepohetken matkalla ikuiseen kotiin”. Ilse Friedebergin karisma ekumeenisessa työssä perustuu hänen vuonna 1966 perustamansa parissa tekemään työhön, johon hänen aikaisemmat kokemuksensa häntä johdattivat. Tätä ekumeenista ystäväpiiriä hän johti kuolemaansa asti. Philoxenia toimii edelleen ja jatkaa työtään perustajansa viitoittamalla tiellä.

 

Andrei Rublev: Pyhä Kolminaisuusikoni 1400-luvulta.Kuva: WikipediaIlsen elämäntyön mosaiikkikiviä on nimeltään hänen kuolemansa 10-vuotismuistojulkaisu, jossa monet rinnalla kulkijat ja ystävät työssä ovat kirjoittaneet omat muistelunsa. Tässä tilaisuudessa minullakin olisi mahdollista muistella Ilseä monessa roolissa, olihan hän lapsuudenperheeni lämminsydäminen ystävä, isoäidin korvike minulle, esikoisemme hengellinen äiti ja esirukoilija sekä erityisesti ystävä ja esikuva ekumeenisessa työssäni. Mutta keskityn nyt kuitenkin lähinnä siihen, mitä Philoxenia oli ja mitä se on nyt, 16 vuotta Ilsen kuoleman jälkeen.

 

ja Pariisissa olivat sodan tapahtuminen takia yhteydessä toisiinsa jo 1940-luvulta alkaen. Vuonna 1957 viettivät Imshausenin yhteisön perustajat rouva Vera von Trott ja veli Hans Eisenberg ortodoksista loppiaista Pyhän Sergein Instituutin vieraina. Saman vuoden huhtikuussa kutsui professori Leo Zander evankelisia opiskelijoita liturgiseen seminaariin Pariisiin ja tämä oli alkuna pitkään jatkuneelle perinteelle, joka alun jälkeen siirtyi Sveitsissä sijaitsevan

 

Imshausenin edustajat tapasivat Ilse Friedebergin Bosseyssä vuonna 1959. Ilse vieraili Imshausenissa ensimmäisen kerran 1962 ja tästä vierailusta alkoi hänen elinikäinen rakkautensa Imshauseniin, siellä toimiviin ihmisiin ja heidän elämäntapaansa. Ilsellä oli monia rakkaita paikkoja, mutta Imshausen oli ylitse muiden! Tässä vaiheessa hän puhui ”projektistaan” kaikkien niiden ekumeenisessa maailmassa toimivien ihmisten kanssa, joihin hän luotti. Ensimmäisen kutsuttavien henkilöiden listan hän esitti kirjeessään 17.7.1966 ja seminaarin aiheeksi hän oli valinnut Das Geistliche Zeugnis und die Aufgabe der Orthodoxie in der Zerstreuung, besonders in Deutschland.

 

oli neuvonut, ettei llse perustaisi mitään pysyvää organisaatiota tai taloa projektilleen, vaan hänen mielestään ainakin aluksi olisi parempi toimia ”ystäväpiirin pohjalta”. Tällöin vältyttäisiin juridisilta ja mahdollisilta jurisdiktioiden aiheuttamilta ongelmilta, ja mahdollisesti myöhemmässä kehitysvaiheessa pysyvämpi toimipaikka tai toimitalo voisi tulla kysymykseen. Täten Ystäväpiirin liikkuminen paikasta toiseen olisi joustavaa. 

 

Ilsen omasta mielestä asia oli kannatettava, mutta hän selitti asiaa siten, että projektin peruspaikkana toimisi Imshausen ja muita ns. hengellisiä kotipaikkoja voisi olla eri puolilla maata. Ensimmäinen Philoxenian seminaari pidettiin Imshausenissa 7.-10.10.1966. Mukana oli Ilsen ja Imshausenin edustajien lisäksi kuusi osanottajaa, jotka perustivat yhteisön Ostkirchlich-Oekumenische Kreis, O:OK). Philoxenia nimi otettiin käyttöön seuraavana vuonna patriarkka Athenagoraksen ehdotuksesta patriarkan luokse Konstantinopoliin tehdyn vierailun aikana käydyn keskustelun pohjalta.

 

Kuka Ilse oli?

 

Ilse ei juurikaan puhunut syntyperästään. Hänen syntymämaansa oli Saksa ja hänen kotikaupunkinsa Berliini, jossa hänen lapsuudenkotinsa sijaitsi Unter den Linden -kadulla. Isä oli lakimies, joka kuoli Ilsen ollessa seitsemän vuoden ikäinen. Tiesimme, että Ilse oli juuriltaan juutalainen ja joutui sen tähden vuonna 1938 pakenemaan Saksasta. Hän oli opiskellut Sveitsissä ja yhdessä sisarensa kanssa toiminut siellä aktiivisesti Student Christian Movementissa ja samoin myös Berliinissä, vaikka hän ei siellä päässytkään yliopistoon opiskelemaan.  Hän oli kuulunut Berlin-Dahlemin nk. Niemöllerin ja myöhemmin Helmut Gollwitzerin johtamaan tunnustavaan kirkkoon (Bekennenden Kirche).

 

Äiti Olga juuttui sodan ajaksi väliaikaisella oleskeluluvalla sisarensa luokse Sveitsiin, mutta Ilse pääsi sisarensa Erikan kanssa Lontooseen. Molemmat saivat töitä Oliver Tomkinsin perheessä ja siirtyivät sieltä perheen kannustamina omaan elämään, mutta vasta sen jälkeen kun äiti oli myös muuttanut Englantiin ja saanut asunnon Tomkinsin perheestä. Erika sai töitä Brittish Council of Churches’n  maahanmuuttajatyössä ja Ilse lähti vuonna 1946 vastaperustettuun Bosseyn Ekumeeniseen Instituuttiin, jossa hän teki tulkin töitä 13 vuotta siirtyäkseen sitten free lance -tulkiksi mm. kokouksissa. Hän puhui äidinkielensä saksan lisäksi sujuvasti ranskaa ja englantia. Hänen kielenkääntämistään on kehuttu erityisen merkittäväksi sen tähden, että hän ei vain kääntänyt kieltä toiseksi, vaan myös tulkitsi asiasisältöjä, ja hänen teologista tietämystään on suuresti juuri tästä syystä arvostettu.

 

Genevessä hänen kotinsa oli aina avoinna ekumeenisille monikansallisille ja monia ikäryhmiä käsitteleville ryhmille, joita hän kutsui yhteen ja tutustutti toisiinsa hänelle ominaisella tarkalla silmällä ja sydämellä. Elämänsä viimeiset ajat hän joutui terveydellisistä syistä asumaan sisarensa luona Lontoossa ja siellä hän myös rauhallisesti kuoli 16.5.1998.

 

Ilsen rakkaus ortodoksiseen kirkkoon syntyi kesäleirillä Pyhän Albanin ja Pyhän Sergein Yhteisössä Englannissa ja tuo rakkaus oli käänteentekevä hänen elämässään ja myöhemmin vaikutti mm. hänen projektinsa syntyyn ja Philoxenian perustamiseen. Ilseltä oli jollakin pyhiinvaellusmatkalla kysytty, miksi hän ei liittynyt ortodoksiseen kirkkoon. Vastauksena oli ollut: ”Sitten en voisi tehdä tätä palvelustehtävää”.

 

Mikä Philoxenia ja sen ystäväpiiri?

 

Philoxenia on ortodoksisten, katolisten ja protestanttisten kristittyjen yhteisö. Ilse on kirjoittamassaan esittelyssä selittänyt yhteisöä seuraavasti: Yhteisön, siis ystäväpiirin, toiminta-ajatuksena on itäisen ja läntisen perinteen piiristä tulevien kristittyjen keskinäinen hengellisten lahjojen jakaminen, yhteinen sitoutuminen ja ykseydessä kasvaminen. Vieraanvaraisuus-ikoni () muistuttaa meitä kaksinkertaisesta kutsumuksesta: meidän tulee huomioida toinen toisemme vastaanottaminen sekä yhteisessä elämässä heijastaa jumalallista yhteyttä, jotta maailma uskoisi!

 

Yhteisön jäsenet pyrkivät mainittuihin päämääriin seuraavin keinoin:

  1. Opiskelu ja ystävyys: oppia tuntemaan toisten kirkkojen ja niiden jäsenten perinteitä ja nykytilaa
  2. Osallistumalla muiden perinteiden jumalanpalveluksiin ja rukouselämään
  3. Tarjoamalla vieraanvaraisuutta ja vierailemalla muiden perinteiden piirissä elävien ihmisten kodeissa, kirkoissa ja maissa

Kaikki edellä mainittu merkitsee suurta avoimuutta toisia ihmisiä kohtaan, köyhyyden henkeä ja sen tunnustamista, että Jumalan Pyhä Henki näyttää meille tien, jolla pääsemme yli Hänen kirkossaan esiintyvästä toisistaan erossa olemisesta ja jakaantuneisuudesta Hänen parantavien ja muuttavien voimien avulla.”

Philoxenia perustaa toimintansa mukana olevien ihmisten ja muiden yhteisöjen pitkäaikaiseen kokemukseen. Toimintaan tullaan mukaan henkilökohtaisen kutsun tai mukana olevan ystävän suosituksesta. Avoimista kirkoille tai yhteisöille lähetettävistä kutsuista on kyllä keskusteltu, mutta nykyinen käytäntö on vielä toistaiseksi todettu hyväksi. Tällä tavalla ihmisillä on vielä mahdollisuus henkilökohtaisiin tuttavuuksiin ja ystävyyssuhteisiin ja siten syvempään vuorovaikutukseen. 

 

Yhteisön puolesta rukoillaan monissa eri puolilla olevissa rukousyhteisöissä ja luostareissa, jotka myös kutsuvat Philoxenia-ystäväpiirin jäseniä mahdollisuuksiensa mukaan yhtymään jatkuvaan rukoukseen. Philoxenialla on Saksassa toimiva suunnitteluryhmä, joka käsittelee ja suunnittelee tällä hetkellä neljä vuosittaista seminaaria. Viime vuonna neljäs oli entisen Itä-saksan alueella Magdeburgissa. Tämä todettiin hyväksi ratkaisuksi ja jatkossakin yksi seminaari pyritään pitämään itäisen Saksan alueella. Kolme muuta aluetta ovat Pohjoinen (Benediktiiniluostari Nütschau Hampurin lähellä helmikuussa), Eteläinen ja Läntinen. Msgr. Wilm Sanders on toiminnasta päävastuullinen henkilö, joka myös hoitaa jäsenmaksujen ym. keräämisen ja hänellä on apuna pari muuta henkilöä eri puolilta Saksan maata.

 

Seminaarien aiheita viime vuosilta

 

Vuonna 2012: Pohjoisen alueen seminaarin aiheena oli Niilin alueen kristityt (Koptien kanssa) 2013: Pohjoinen: Bulgaria ja uusi patriarkka; Eteläinen: yhteistyössä kreikkalaisen yhteisön kanssa; Läntinen: 30 vuotta Etiopialaisten seurakuntaa ja Itäinen: Kirkko maallisessa ympäristössä yhdessä venäläisen seurakunnan kanssa. Tänä vuonna Pohjoisen seminaarin aihe oli Solidaarisuus Syyrian kristittyjen kanssa yhteistyössä Hampurin syyrialais-ortodoksisen seurakunnan kanssa. 

                    

Philoxenia järjestää myös pyhiinvaelluksia, joista viimeisimmät ovat suuntautuneet Makedonian luostareihin (2012) ja tänä vuonna syyskuussa kohteena ovat Kreikan Tessaloniki ja Meteora-luostari (2005 Turkki, 2007 Serbia ja 2009 Bulgaria).

 

Outi Piiroinen-Backman Ilse Freidebergin muistohetkessä Helsingissä 9.5.2014 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.