SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tuomasmessu ekumeenisessa hengessä Helsingissä 23.1.2011

Pienen vedenpyhityksen toimitti metropoliitta Ambrosius avustajinaan Jonas Bergenstad ja Mikael Nummela. Kuvat: Raimo Partanen.

H

elsingin Agricolan kirkossa toteutettiin sunnuntaina 23.1.2011 tuomasmessu ekumeenisessa hengessä. Messu ole monella tavalla kaunis ja koskettava kokonaisuus, jossa erilaiset ihmiset, sanat ja sävelet yhdistyivät Jumalan kunniaksi.


Messussa saarnasi metropolitta Ambrosius ja liturgina toimi pastori Matti Peiponen. Metropoliitta Ambrosius avustajineen toimitti myös pienen vedenpyhityksen. Messuväki sai osakseen pyhitetyllä vedellä pirskottamisen.

 

Metropoliitta Ambrosius totesi saarnassaan muun muassa seuraavaa:

 

Ekumeeninen rukousviikko kehottaa kirkkoja ja meitä kristittyjä itsetutkiskeluun ja nöyryyteen. Siihen sisältyy kutsu katumukseen ja uudistukseen Kristuksen rakkauden hengessä.

 

Suomi on monella tavoin ekumenian mallimaa. Saamme olla kiitollisia siitä, että varsinkin toisen maailmansodan jälkeen meillä on luterilaisten ja ortodoksien välillä ollut mutkattomat suhteet. Kirkkojemme keskinäinen yhteys, luottamus ja vuorovaikutus toteutuvat aidolla tavalla.

 

Luterilaisella taholla oli sotien jälkeen aitoa huolta siitä, että ortodoksinen kirkko selviää evakkokaudesta. Olemme jatkuvasti saaneet lainata kokoontumistiloja. Luterilainen kirkko ei ole kokenut ongelmaksi sitä, että oma pieni kirkkomme on yleisessä tietoisuudessa noussut sen rinnalle toisena kansallisena kirkkona. Sen piirissä on ymmärretty myös, että vähemmistökirkolla on vahva identiteetti ja joskus korostunutta omanarvon tuntoa.


Saamme olla Jumalalle kiitollisia yhteisestä uskosta, yhteisestä toivosta, yhteisestä rakkaudesta. Kristus yhdistää meitä. Hän itse rukoili kaikkien opetuslastensa keskinäisen yhteyden ja ykseyden puo...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.