SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Liisa Tuovinen: Nuorten elämää ja kokemuksia 1960-luvulla

Hyvät ystävät, minua on pyydetty muistelemaan sitä millaista seurakunnan nuorten elämän oli silloin kun tämän rukousviikon ajatus alkoi muotoutua. 60-luku oli ainakin silloisessa Johanneksen seurakunnassa nuorille yhdessä elämisen aikaa. 

 

Meillä oli kolme kesäistä kuukautta aikaa Kivisaaressa, meille olivat myös leirit, pyhäin päivän leiri, loppiaisen leiri ja hiihtolomaleiri tärkeätä yhteistä aikaa, vaelluksia metsissä. Viikoittain tapasimme oloilloissa, lauantain kutsuillassa…

 

Muiden seurakuntien nuorten joukkoja tapasimme kesäkotien yhteisissä seuroissa, jotka olivat tärkeitä tapahtumia. Moottoriveneillä matkasimme silloin eri suunnista milloin Mustasaareen, milloin Norrkullaan, Lekholmeniin tai Laajasaloon, Merilään.... Oli myös muita yhteyksiä. Saksalaiset nuorisoryhmät tulivat Kivisaareen lomaleirille mielellään. He sanoivat että Suomeen oli hyvä tulla koska täällä heille oltiin ystävällisiä. Saimme pitää vieraanamme myös Amerikan Yhdysvalloista tulleita ryhmiä. 

 

Jotain uutta tapahtui ekumeenisissa yhteyksissämme sinä kesänä kun Timo Lehmuskoski oli ottanut kesätyön Kivisaaren moottoriveneen, Merilinnun rahastajana. Hän jäi usein sunnuntai-iltana Kivisaareen ja istuimme rauhoittuneessa illassa keskustellen - Mitä oikein on Kristuksen seuraaminen, mitä usko merkitsee elämässämme? Timolle yhteys Katoliseen kirkkoon ja Studium Catholicumiin oli tärkeä. Myöhemmin hän ja hänen puolisonsa Tarja liittyivät ortodoksiseen kirkkoon ja heistä tuli sen kirkon työntekijöitä. Meille nuorten kanssa syntyi tärkeitä yhteyksiä ensin Myllyjärven ekumeeniseen keskukseen, jonka isä Robert aina otti meidät ystävällisesti vastaan ja saimme olla mukana hänen kappelinsa liturgiassa. Isä Theodor Rohner oli myös meille tärkeä keskustelukumppani. meille on jäänyt syvänä todistuksena Kristuksen seuraamisesta se, että hän lähti täältä Etelä Amerikkaan eläen siellä vuosikymmenien ajan yhteisön köyhimpien intiaaniheimojen kanssa, tukien heitä heidän selviytymisessään kovan arjen keskellä.

 

Tämä kaikki oli avannut meille uusia ovia.

 

Jossain vaiheessa syntyi ajatus vaelluksesta eri kirkkoihin. Lähdimme nuorten kanssa ensin omasta Johanneksen kirkostamme Pyhän Henrikin katedraaliin. Sytytimme kynttilöitämme, istuimme hetken kirkon hiljaisuutta kuunnellen ja ihmetellen kuorissa palavan pienen punaisen lyhdyn valoa. Vaelsimme sitten Uspenskin katedraaliin, jossa myös oli luvattu ottaa meidät vastaan. Sieltä palasimme omaan kirkkoomme.

 

Tällä matkalla oli mukana Kirkko- ja Kaupunkilehden toimittaja. Hän otti tapahtumasta kuvia ja julkaisi sitten lyhyen uutisen asiasta. Tästä hetkestä katsoen on ehkä mahdotonta ymmärtää, että jotkut työtoverimme silloin sekä omassa seurakunnassamme että naapuriseurakunnassa paheksuivat tätä tapahtumaa. Heidän mielestään tällainen vieraileminen oli ehdottomasti arveluttavaa.

 

Tästä kasvoi kuitenkin perinne joka on näin jatkunut vuosikymmeniä, ekumeenisen rukousviikon vaellus eri kirkkokuntien ja yhteisöjen pyhissä tiloissa - miten paljon niitä Helsingistä on löytynytkään. Olemme löytäneet yhdessä vaeltamisen ja rukoilemisen ajatuksen. 

 

Jotain tärkeää avautui silloin sen ymmärtämiseen mitä voi merkitä se että on paikka, joka on pyhitetty rukoukselle, jumalayhteydelle. Kivisaaressa oli venevaja jonka suuret ovet aukenivat auringon laskuun. Vajaa ei ollut vuosiin käytetty ja keksimme, että siitä voisi rakentaa kappelin. Näin tapahtuikin. Ekumeeninen nuorten leiri rakensi meille venevajasta kappelin, rukouksen huoneen.

 

Emme tiedä mitä tuosta kaikesta on jäänyt niitten monien nuorten mieleen jotka olivat mukana näissä tapahtumissa. Toivon että se voisi olla tietoisuus siitä, että Kristus itse rukoilee meissä - niin kuin Taizé ssä sanotaan.

Rukouksessa on anteeksiannon sisäinen valo, yhteys kaikkien aikojen uskoviin.


Liisa Tuovinen

rovastiSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.