SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Eurooppa rukoilee – kokemuksia Brysselistä

MEP Sari Essayah ja ekumeeninen delegaatio EU-kuusen juurella.Tuliaisia Sarille koto-Suomesta tuovat piispa Teemu, isä Heikki, Siru ja Anna.Euroopan parlamentin käytävillä riitti paljon silmää hivelevää taidetta. Sari Essayah opastaa.

”Isä, tee heidät yhdeksi” oli kuudennentoista Euroopan rukousaamiaisen teemana 4.12.2013 Euroopan parlamentissa. Nelisensataa rukoilijaa eri puolilta maanosaamme kokoontui kohtaamaan ja rukoilemaan rauhaa ja ykseyttä. Tähän joukkoon liittyi myös Suomen Ekumeenisen Neuvoston delegaatio. Kutsun oli esittänyt MEP Sari Essayah, jonka esityksen perusteella pääsihteeri Heikki Huttuselle myönnettiin kesäkuussa Euroopan parlamentin kansalaispalkinto 2013. 


Ekumeenisen ryhmän kolmipäiväiseen opintomatka sisälsi tiiviin ja antoisan ohjelman, jossa tutustuttiin Brysselin Eurooppa-instituutioiden monipuoliseen toimintaan.

 

Sari Essayah avustajineen otti ryhmämme lämpimästi vastaan. Palkitun Heikki Huttusen lisäksi delegaatioon kuuluivat SEN:n puheenjohtaja, piispa Teemu Sippo SCJ, hallituksen muista jäsenistä TT Tomi Karttunen, TL Veijo Koivula, kappalainen Antti Kruus, ylidiakoni Juha Lampinen, VTT Markus Österlund. Pääsihteerin lisäksi henkilökunnasta olivat mukana  Anna Hyvärinen, Perry Johansson ja Sirpa-Maija Vuorinen. Tutkimuskoordinaattori Jussi Sohlberg edusti Kirkon tutkimuskeskusta. Myös teologi Leena Lehtinen osallistui tapahtumiin kanssamme.

 

Parlamentin työn esittelyssä Sari Essayah nosti esille mm. kirkkojen äänen kuulemisen ja Euroopan komission ohjeet SEUT-sopimuksen 17. artiklan täytäntöönpanosta. Lissabonin-sopimuksen myötä EU:n primaarilainsäädäntöön sisällytettiin ensimmäistä kertaa EU:n toimielinten vuoropuhelu kirkkojen, uskonnollisten yhteisöjen tai yhdyskuntien sekä elämänkatsomuksellisten ei-tunnustuksellisten järjestöjen kanssa.

 

- Aluksi oli epätietoisuutta, miten asiassa edettäisiin, mutta nyt toiminta näyttää jokseenkin vakiintuneen ja löytäneen toimivia muotoja. Joka kevät ja syksy mm. järjestetään seminaarit näiden yhteisöjen kanssa. Keväällä järjestetään uskontoja edustavien tahojen kanssa seminaari ja syksyllä aatteellisten, ei-tunnustuksellisten järjestöjen seminaari.

 

Etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen asema

 

ConfluencesEsa Erävalo ja Veijo Koivula Altiero Spinelli -rakennuksen edustalla.Osana Turkin EU-jäsenyysneuvotteluja Euroopan parlamentissa on nostettu esiin etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen asema. Räikeänä epäkohtana on uskonnonvapauden kannalta nähty se, että kirkot ja uskonnolliset yhteisöt eivät ole juridisen henkilön asemassa eivätkä voi olla kiinteistöjensä, kuten kirkkojen ja luostarien, laillisia omistajia. Tämä on aiheuttanut monia ongelmia erityisesti Turkin kristityn vähemmistön tuhatvuotisten historiallisten pyhäkköjen kohdalla. Euroopan parlamentti on korottanut äänensä Turkin vähemmistöjen puolesta.

 

Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin teologinen oppilaitos Halkin Pyhän Kolminaisuuden luostarissa on ollut suljettuna vuodesta 1971. EU on vaatinut sen toiminnan sallimista olennaisena toimena Turkin vähemmistöjen aseman parantamiseksi. Samoin on puolustettu maailman vanhinta toimivaa luostaria Etelä-Turkissa. Syyrialais-ortodoksisen kirkon tärkeimpiin keskuksiin 400-luvulta kuuluneen Mor Gabrielin luostarin omistusoikeus on asetettu kyseenalaiseksi ja sen toiminta on joutunut vaaraan.

 

Suomen eurokansanedustajista erityisesti Sari Essayah on toiminut Turkin kristittyjen ja muiden vähemmistöjen puolesta.

 

Myös sisämarkkinoiden edistäminen on vahvasti Sari Essayahin agendalla. Yhtenäisestä maksualueesta, SEPAsta, Euroopan komission arvioi saatavan yli 20 miljardin euron vuosittaiset hyödyt Euroopan talousalueelle. Esimerkiksi suomalainen yksityishenkilö tai suomalainen vientiyritys voivat vastedes huolehtia kaiken maksuliikenteen yhden pankkitilin kautta, eikä pankeilla ole enää mahdollisuutta rahastaa ylimääräisiä kuluja maksujen siirrosta EU:n alueella.

 

Aatteellinen eurooppalaisuus

 

EU:n arvoja ja niiden kunnioittamista Suomessa pohdittiin myös. Meillä Euroopan unioniin suhtaudutaan usein melko matalamielisesti, toisin kuin esimerkiksi Ranskassa. Heikki Huttunen totesi, ettei tähtilippua meillä juuri saloissa näy ja toivoi, että aatteellinen eurooppalaisuus voisi vahvistua.

 

Sari Essayahin mukaan Euroopan parlamentin päätöksentekoa on ehkä hieman hankala seurata. Meillä mediat kyllä seuraavat Euroopan neuvoston päätöksentekoa ja huippukokouksia. Hän onnitteli Hekki Huttusta ja Suomen Ekumeenista Neuvostoa eurooppalaisen arvopohjaan tukeutuvan toiminnan edistämisestä.

 

Euroopan Parlamentin tiloihin tutustuimme pienellä kierroksella. Laajaa ja avointa, paljon taideteoksia, henkilökohtaamiset mukavia ja mutkattomia. Ainakaan käytävillä ei byrokratia jäykistä. Tutuksi tulivat Q-ravintolan herkullinen jälkiruokapöytä, traktoribaari ja Mikkihiiri-kahvila. Taideteoksista mieliinjäävin oli korkeuksiin nouseva alumiinihäkkyrä nimeltään Confluences, taiteilija on belgialainen Olivier Strebelle. Puolalainen isä Krystian Sowa SJ kuvaili teoksen symboliikkaa: se on kuin EU, vähän se on sekava, mutta toimii.

 

Kuvat: Sirpa-Maija Vuorinen ja Merja Eräpolku.

Klikkaa kuvaa, niin se avautuu suurempana.

 


Brysselin Eurooppa-kortteleissa sijaitsee Centre Oecuménique, jossa CCME:lla eli Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissiolla ja Euroopan kirkkojen konferenssin Kirkko ja yhteiskunta -komissio on toimipis...
Tiistaiaamuna 3.12. varhain tiemme johti Berlaymontiin, Euroopan komission päärakennukseen, joka on tunnetuin ja kuvatuin EU:n Brysselin- maamerkeistä. Arkkitehdit Lucien de Vestel, Jean Gilson, André...
Ekumeenisen ylösnousemuksen kappelin portailla saimme ystävällisen vastaanoton merimiespastori Heli Huttuselta. Heli on opiskeluaikanaan toiminut aktiivisesti SEN:n Nuorisojaostossa. Merimiespappina B...
Tämänvuotinen Euroopan rukousaamiainen oli järjestysnumeroltaan 16 ja teemaksi oli valittu meille ekumeenisesti aktiivisille oivallinen Father Make Them One. Tapahtumaan oli kokoontunut nelisensataa o...
Mahdollisuus keskustella uskonnonvapauskysymyksistä suomalaismeppien, avustajien ja suomalaisten EU-virkamiesten kanssa tarjoutui vierailuohjelmamme viimeisenä osana. Keskustelulle varattu kokoustila...
Kolmen vuorokauden tehollinen tutustuminen Euroopan pääkaupungin EU-toimijoihin antoi monipuolisen kuvan hyvistä pyrkimyksistä ja ahkerasta työstä paremman Euroopan hyväksi. Europarlamentaarikon työ o...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.