SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Berlaymont ja COMECE

Tiistaiaamuna 3.12. varhain tiemme johti Berlaymontiin, Euroopan komission päärakennukseen, joka on tunnetuin ja kuvatuin EU:n Brysselin-maamerkeistä. Arkkitehdit Lucien de Vestel, Jean Gilson, André Polak ja Jean Polak suunnittelivat rakennuksesta 1960-luvun alussa ristin muotoisen ja muotokielensä puolesta siitä on tullut EU läsnäolon symboli Brysselissä.

 

Euroopan komission neuvonantajatoimiston (BEPA, Bureau of European policy advisors) kirkkoja, uskonnollisia ja vakaumusyhteisöjä koskevien asioiden neuvonantajan (Advisor for churches, religious associations or communities as well as philosophical and non-confessional organisations) Katharina von Schnurbeinin äitiysloman sijainen monsieur Pierre Goudin selvitti perussopimuksen 17. artiklan merkitystä ja siihen perustuvaa komission vuoropuhelua kirkkojen, uskonnollisten yhdyskuntien ja vakaumusyhteisöjen kanssa.

 

Berlaymontissa oli runsaasti kiinnostavia taideteoksia, mutta tällä kertaa ohjelmamme vaati meitä nopeassa tahdissa siirtymään seuraavaan kohteeseen, joten tarkastelu jäi yleissilmäyksen varaan. Kiiruhdimme COMECEen.

 

Euroopan unionin piispainkokousten komissio (Commission des Episcopats de la Communauté Européenne, COMECE) on EKK:a vastaava katolisen kirkon elin, joka seuraa EU:n lainsäädäntötyötä ja poliittista päätöksentekoa ja pyrkii vaikuttamaan siihen. Sen palveluksessa on useita juristeja ja muita asiantuntijoita. Pääsihteeri, irlantilainen isä Patrick Daly kertoi itsestään ja komission toiminnasta.

 

Syntyi kuva korkeasta asiantuntemuksesta ja päämäärätietoisesta toiminnasta. COMECE on EKK:n ja mm. Suomen ev.lut. kirkon tärkeä yhteistyökumppani Brysselin vallan käytävillä. Ajankohtaisina eettisinä EU-politiikan kysymyksinä hän mainitsi eutanasia-lainsäädännön aloitteet eri maissa, jotka kertovat muuttuvasta arvoperustasta. Liittouma sunnuntain puolesta Sunday Alliance toimii viikoittaisen vapaapäivän puolesta yli uskonto- ja vakaumusrajojen.

 

Kuvissa:

Massiivisen Berlaymontin kaksi sakaraa mukana kuvassa.

Monsieur Pierre Goudin.

COMECEn pääsihteeri Patrick Daly keskellä. Piispa Teemu Sippo ja pääsihteeri Heikki Huttunen.

 

Klikkaa kuvia, niin ne avautuvat suurempina.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.